Erasmus+ KA1

erasmuslogo

  • Název projektu: Keramka se učí v Evropě
  • Registrační číslo projektu. 2015-1-CZ01-KA101-012876
  • Název operačního programu: Erasmus+
  • Název oblasti podpory: Projekty mobility osob – školní vzdělávání
  • Trvání projektu: od 1. 6. 2015 do 31.5. 2017 (24 měsíců)
  • Žadatel projektu: Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary
  • Rozpočet projektu celkem: 17 769 EUR

„Keramka se učí v Evropě“ je projekt KA1, který byl připraven realizačním týmem ve spolupráci s pedagogickým sborem, a jehož hlavním záměrem je  prohloubení jazykových, didaktických a odborných znalostí vyučujících všeobecných a odborných předmětů. Škola si stanovila tyto cíle:

1) zlepšení jazykových kompetencí pedagogického sboru a vedení

2) zlepšení didaktických dovedností a zvýšení atraktivity výuky, zavedení alternativních metod vyučování hlavně v přírodních vědách a cizích jazycích

3) internacionalizace školy a její zapojení do programu Erasmus+, především projekty partnerství

4) představení nabídky EU v oblasti vzdělávání (žáci, rodiče, veřejnost)

5) přiblížení školského systému a kultury navštívených zemí žákům a pedagogickému sboru

6) zvýraznění role celoživotního vzdělávání.

Celkem bylo schváleno 9 zahraničních mobilit do 7 zemí Evropy, z nichž 7 bude probíhat v anglickém, 2 v německém jazyce. 4 semináře jsou plánované pro nejazykové vyučující, z nichž  dva  jsou zaměřeny na přírodní vědy (Finsko a Rumunsko), jeden je určený pro učitele ICT (Itálie) a poslední je plánován pro učitelku výtvarných předmětů (Velká Británie).

Další kurzy jsou připravené pro vyučující cizích jazyků. Oba kurzy v německém jazyce jsou  zaměřeny na metodiku výuky a prohloubení kulturních znalostí německy mluvících zemí (14 dní v Rakousku a týden v Německu). Pro učitele anglického jazyka je plánován jeden jazykovo-metodický kurz ve Velké Británii a týdenní metodický kurz na Maltě. Na Maltu vycestuje i ředitelka školy, která se zúčastní čistě jazykového kurzu určeného pro pracovníky školství