Projekt Aktivní škola 2

  • Název projektu: Aktivní škola 2
  • Registrační číslo projektu. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014124
  • Název operačního programu: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v prioritní ose 3
  • Název tematického cíle: Zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
  • Trvání projektu: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 (24 měsíců)
  • Žadatel projektu: Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, příspěvková organizace
  • Rozpočet projektu celkem: 1 124 714,00 Kč

Projekt je zaměřen na personální podporu, na extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd