Maturitní zkoušky 2020/2021

Důležité termíny MZ PODZIM: Termíny MZ podzim

Informace k maturitním zkouškám najdete zde

Další úpravy maturitní zkoušky: 100_MZ_vecny_zamer_uprav_FINAL_10brezna

Opatřením obecné povahy č. j.: MŠMT-3267/2021-1 byly zrušeny písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka.

Věcný záměr úprav maturitní zkoušky 2021 k prostudování: vecny zamer_MZ

Chcete trénovat didaktické testy?

Stáhněte si do svých chytrých telefonů a tabletů aplikaci InspIS SETmobile a trénujte na verzích použitých v letech 2018 – 2020 v jarním i podzimním období.

Důležité termíny: Termíny MZ

Harmonogramy ústních zkoušek pro jednotlivé třídy: ACE4 čísla       OF4 čísla       GK4 čísla

Formuláře:

Editovatelná přihláška: Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna
Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka certifikátem: Žádost o nahrazení zkoušky z CIJ

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky:

Způsob hodnocení profilových zkoušek MZ 2021

Přehled zkoušek:

Rozpis předmětů profilové části MZ 2021

Maturitní témata:

MT_DVK 2021
MT_Biologie 2021
MT_Chemie 2021
MT_Matematika 2021
MT_Přírodovědný základ 2021
MT_Společenskovědní základ 2021
MT_TZOP pro ekology 2021
MT_TZOP pro fotografy 2021
MT_TZOP pro grafiky 2021
MT_TZOP pro chemiky 2021
MT_TZOP pro keramiky 2021
MT_TZOP pro oděv 2021

Český jazyk a literatura:

ČJL Obecná struktura zkoušky a čtenářský deník
Seznam četby k maturitě – odevzdává žák
Seznam literárních děl pro ústní část MZ 2020-2021
Profilová část maturitní zkoušky – písemná práce z českého jazyka a literatury

Cizí jazyky

MT_cizí jazyky 2021
Profilová část maturitní zkoušky – písemná práce z cizího jazyka

Stanovení výsledné známky profilové MZ pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky

Stanovení výsledné známky profilové MZ z ČJL a CIJ

Profilová část maturitní zkoušky – písemná zkouška

Profilová část maturitní zkoušky – písemná zkouška

Profilová část maturitní zkoušky – maturitní práce s obhajobou a praktická zkouška

Profilová část maturitní zkoušky – maturitní práce s obhajobou
Profilová část maturitní zkoušky – praktická zkouška