Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2022/2023

Informace k maturitním zkouškám naleznete zde.

Přehled profilových zkoušek:

→ Rozpis předmětů MZ 2022/2023

Maturitní témata:

→ Maturitní témata MZ 2022/2023

Ke stažení:

→ Přihláška k maturitní zkoušce (Pro zkušební období jaro 2023 je nutné odevzdat přihlášku do 1. 12. 2022.)

→ Úvodní strana maturitní práce – Vzor

→ Pokyny po zpracování maturitní práce – Ekologie a životní prostředí

 

Zadání maturitní práce 2022/2023:

→ Zadání MPO – Design skla 2023

→ Zadání MPO – Ekologie a životní prostředí 2023

→ Zadání MPO – Grafický design 2023

→ Zadání MPO – Keramika – Dekorace 2023

→ Zadání MPO – Keramika – Modelářství 2023

→ Zadání MPO – Oděvní design 2023

→ Zadání MPO – Užitá fotografie a média 2023

 

Důležité termíny maturitních zkoušek 2023 – 2. pololetí:

31.1. Grafika a fotografie: odevzdání Prohlášení žáka o výběru úkolů MPO
31.3. Ekologie: odevzdání MPO vedoucímu práce
3.4. Písemné práce z ČJL
5.4. Písemné práce z ANJ
11.4. Třída OKS4: Písemné zkoušky z TZOP
12.4. Třída GF4: Písemné zkoušky z TZOP
Grafika a sklo – odevzdání MPO vedoucímu práce
13.4. Třída ACE4: Písemné zkoušky z Chemie/Biologie
14.4. Fotografie, oděvy a keramika: odevzdání MPO vedoucímu práce
21.4. Chemie: praktická MZ
2.5. Žáci převezmou u ZŘŠO posudky vedoucího a oponenta
Didaktické testy MAT a ANJ
3.5. Didaktické testy CJL
9.-15.5. Volno 4. ročníků k přípravě na MZ
16.-19.5. Třídy ACE4 a OKS4: Ústní maturitní zkoušky (dle harmonogramu)
22.-26.5. Třída GF4: Ústní maturitní zkoušky (dle harmonogramu)
31.5. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení