Maturitní zkoušky 2020/2021

Opatřením obecné povahy č. j.: MŠMT-3267/2021-1 byly zrušeny písemné práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka.

Věcný záměr úprav maturitní zkoušky 2021 k prostudování: vecny zamer_MZ

Chcete trénovat didaktické testy?

Stáhněte si do svých chytrých telefonů a tabletů aplikaci InspIS SETmobile a trénujte na verzích použitých v letech 2018 – 2020 v jarním i podzimním období.

Důležité termíny:

1. 12. 2020 – poslední termín podání přihlášky k MZ jaro 2021 Prihlaska_k_MZ_2021_editovatelna
do 15. 12. 2020 – žáci potvrdí správnost výpisu z přihlášky k MZ jaro 2021
2. – 15. 1. 2021 – termín pro podání přihlášky žáků 4. ročníků k nepovinné maturitní zkoušce Matematika rozšiřující prostřednictvím portálu https://vpz.cermat.cz
do 1. 2. 2021 – žáci 4. roč. mají možnost registrace na Výsledkovém portálu žáka pomocí kódu uvedeného na Výpisu z přihlášky
do 31. 3. 2021 – žáci odevzdají vlastní seznam literární děl pro MZ jaro 2021 prostřednictvím vyučujícího ČJL
31. 3. 20201 – poslední termín pro podání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka (nutno doložit jazykovým certifikátem na úrovni B1 a vyšší)
7. 4. 2021 – písemná práce MZ z ČJL
12. 4. 2021 – praktické maturitní zkoušky oboru Aplikovaná chemie
14. 4. 2021 – písemná práce MZ z ANJ 
19. – 23. 4. 2021 – písemné maturitní zkoušky TZOP, B, CH
3. – 7. 5. 2021 – řádné termíny didaktických testů
– 3. 5. 2021 od 13:30 DT ANJ
– 4. 5. 2021 od 8:00 DT ČJL
do 10. 5. 2021 přihlašování k mimořádnému termínu MZ (je nutné se omluvit z řádného termínu a důvod doložit)
14. – 16. 6. 2021 – mimořádné termíny didaktických testů
– 14. 6. 2021 od 14:30 DT ANJ
– 15. 6. 2021 od 9:00 DT ČJL
17. – 28. 5. 2021 – ústní maturitní zkoušky
– 17. – 21. 5. 2021 třídy ACE4 a GK4
– 24. – 28. 5. 2021 třída OF4
25. 6. 2020 – poslední termín pro podání přihlášky k MZ podzim 2021
30. 6. 2020 – poslední termín pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl žáka (pokud nechce využít seznam odevzdaný pro jarní termín)
1. – 10. 9. 2021 – didaktické testy MZ podzim 2021

Způsob hodnocení profilové části maturitní zkoušky:

Způsob hodnocení profilových zkoušek MZ 2021

Přehled zkoušek:

Rozpis předmětů profilové části MZ 2021

Maturitní témata:

MT_DVK 2021
MT_Chemie 2021
MT_Matematika 2021
MT_Přírodovědný základ 2021
MT_Společenskovědní základ 2021
MT_TZOP pro ekology 2021
MT_TZOP pro fotografy 2021
MT_TZOP pro grafiky 2021
MT_TZOP pro chemiky 2021
MT_TZOP pro keramiky 2021
MT_TZOP pro oděv 2021

Český jazyk a literatura:

ČJL Obecná struktura zkoušky a čtenářský deník
Seznam četby k maturitě – odevzdává žák
Seznam literárních děl pro ústní část MZ 2020-2021
Profilová část maturitní zkoušky – písemná práce z českého jazyka a literatury

Cizí jazyky

MT_cizí jazyky 2021
Profilová část maturitní zkoušky – písemná práce z cizího jazyka

Stanovení výsledné známky profilové MZ pro český jazyk a literaturu a cizí jazyky

Stanovení výsledné známky profilové MZ z ČJL a CIJ

Profilová část maturitní zkoušky – písemná zkouška

Profilová část maturitní zkoušky – písemná zkouška

Profilová část maturitní zkoušky – maturitní práce s obhajobou a praktická zkouška

Profilová část maturitní zkoušky – maturitní práce s obhajobou
Profilová část maturitní zkoušky – praktická zkouška