Maturitní zkoušky 2019/2020

Termíny konání didaktických testů MZ Podzim 2020:

2. 9.  2020 od 8:30 didaktický test z Českého jazyka a literatury
2. 9. 2020 od 12:30 didaktický test z Anglického jazyka

oba dva testy se konají na spádové škole – v budově Střední zdravotnické školy a vyšší odborná školy zdravotnické Karlovy Vary.

Termín konání praktické zkoušky – Aplikovaná chemie:

7. 9. 2020 od 8:00 v L1

Termíny konání ústních zkoušek MZ Podzim 2020:

Třídy GK4 a OF4 ve čtvrtek 17. 9. 2020. Harmonogram je ke stažení zde:

harmonogram GK4 a OF4 podzim

Třída ACE4 v pátek 18. 9. 2020. Harmonogram je ke stažení zde:

harmonogram ACE4 podzim

Pro orientaci v harmonogramu slouží stejné kódy žáků jak v jarním termínu. V

 

 

Podmínky pro konání maturitních zkoušek MZ Podzim 2020:

msmt_zvlastni_pravidla_MZ_podzim_2020

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky:

sdeleni_kriteria_hodnoceni_135
prilohy_sdeleni_kriteria_hodnoceni_dle 135
sdeleni_kriteria_hodnoceni_pisemna_prace_dle 561
prilohy_sdeleni_kriteria_hodnoceni_pisemna_prace dle 561

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky:

způsob hodnoceni profil.cast MZ

Český jazyk a literatura:

Školní seznam literárních děl_MZ 2020
Čtenářský deník a osnova zkoušení
Seznam četby k maturitě – odevzdává žák

Přehled profilových maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020:

Rozpis předmětů_MZ 2020

Maturitní témata:

MT_ANJ_2020
MT_BIO_2020
MT_DVK_2020
MT_CHE_2020
MT_MAT_2020
MT_O a SPV Z_2020
MT_PRV Z_2020
MT_TEC_keramika_2020
MT_TZOP_ekologie_2020
MT_TZOP_fotografie_2020
MT_TZOP_grafika_2020
MT_TZOP_chemie_2020
MT_TZOP_oděvy_2020

Pro opravné maturitní zkoušky z MZ 2019:

MT_DVK_2018_2019