Umění starověku

Autor: Mgr. Miloš Bárta

Vytvořeno v  rámci projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0932  – Moderní SŠ

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast: Umění starověku

Vytvořené digitální učební materiály (DUM):

TL 1_Předřecké civilizace.Mínojská kultura
DUM 01_Předřecké kultury – Mínojská kultura

TL 2_Předřecké civilizace – Mykénská a Trojská kultura
DUM 02_Předřecké kultury – Mykénská a Trojská kultura

TL 3_Předřecké civilizace – Opakování – test
DUM 03_ Předřecké civilizace. Opakování – test

TL 4_Antické Řecko. Úvod. Keramika
DUM 04_Antické Řecko. Úvod. Keramika

TL 5_Antické Řecko. Architektura.
DUM 05_Antické Řecko. Architektura

TL 6_Antické Řecko. Sochařství. 1. část
DUM 06_Antické Řecko. Sochařství. 1. část

TL 7_Antické Řecko. Sochařství. 2. část.
DUM 07_Antické Řecko. Sochařství. 2.část

TL 8_Antické Řecko. Opakování. Prověřování znalostí
DUM 08_Antické Řecko. Opakování. Prověřování znalostí.

TL 9_Antické Řecko. Mytologie a její odraz v řeckém umění
DUM 09_Antické Řecko. Mytologie a její odraz v řeckém umění.

TL 10_Antické Řecko. Doplňkové informace a reprodukce
DUM 10_ Antické Řecko. Doplňkové informace a reprodukce.

TL 11_Antické Řecko – poznávací test
DUM 11_Antické Řecko. Poznávací test.

TL 12_Etruskové
DUM 12_Etruskové.

TL 13_Antický Řím. Dějiny impéria
DUM 13_Antický Řím. Dějiny impéria.

TL 14_Antický Řím. Architektura 1. část
DUM 14_Antický Řím. Architektura 1.část.

TL 15_Antický Řím. Architektura 2. část
DUM 15_Antický Řím. Architektura 2.část.

TL 16_Antický Řím. Sochařství
DUM 16_Antický Řím. Sochařství.

TL 17_Antický Řím. Malířství a mozaiky
DUM 17_Antický Řím. Malířství a mozaiky.

TL 18_Starověké Řecko a Řím. Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury
DUM 18_Antické Řecko a Řím. Odraz antického dědictví v dějinách umění a architektury.

TL 19_Antický Řím. Opakování. Prověřování znalostí
DUM 19_Antický Řím. Opakování. Prověřování znalostí.

TL 20_Umění starověku. Komplexní opakování
DUM 20_Umění starověku. Komplexní opakování.