Shrnutí gramatických jevů pro úroveň B1

Autor: Zdeňka Ďurkovská

Vytvořeno v  rámci projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0932  – Moderní SŠ

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast: Shrnutí gramatických jevů pro úroveň B1

 

Vytvořené digitální učební materiály (DUM):

TL 01_Terminologie – názvy časů
DUM 01 Terminologie – názvy časů

TL 02_Identifikace časů
DUM 02 Identifikace časů

TL 03_Spelování a změny spelováni
DUM 03 Spelování a změny spelování

TL 04_Pomocná slovesa
DUM 04 Pomocná slovesa

TL 05_Přítomné časy
DUM 05 Přítomné časy

TL 06_Minulé časy
DUM 06 Minulé časy

TL 07_Předpřítomný čas
DUM 07 Předpřítomný čas

TL 08_Will – be going to
DUM 08 Will – be going to

TL 09_Slovesné vzorce
DUM 09 Slovesné vzorce

TL 10_Modální slovesa
DUM 10 Modální slovesa

TL 11_Spojky a prostředky textové návaznosti
DUM 11 Spojky a prostředky textové návaznosti

TL 12_Určitý a neurčitý člen
DUM 12 Určitý a neurčitý člen

TL 13_Předložky času
DUM 13 Předložky času

TL 14_Předložky místa
DUM 14 Předložky místa

TL 15_Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména-rozlišení
DUM 5 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména – rozlišení

TL 16_Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména-použití
DUM 16 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména – použití

TL 17_Přídavná jména – stupňování, -ed -ing
DUM 17 Přídavná jména – stupňování, -ed-ing

TL 18_Příslovce
DUM 18 Příslovce

TL 19_První a druhá podmínková věta
DUM 19 První a druhá podmínková věta

TL 20_Konverzační fráze vhodné k ústní části MZ
DUM 20 Konverzační fráze vhodné k ústní části MZ