Funkce

Autor: Mgr. Zdeněk Daněk

Vytvořeno v  rámci projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0932  – Moderní SŠ

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast: Funkce

Vytvořené digitální učební materiály (DUM):

TL_01_Pojem funkce
DUM 01 Pojem funkce

TL_02_Vlastnosti funkcí
DUM 02 Vlastnosti funkcí

TL_03_Funkce s absolutní hodnotou
DUM 03 Funkce s absolutní hodnotou

TL_04_Mocninné funkce
DUM 04 Mocninné funkce

TL_05_Nepřímá úměrnost, lineárně lomená funkce
DUM 05 Nepřímá úměrnost, lineárně lomená funkce

TL_06_Grafické řešení nerovnic 1
DUM 06 Grafické řešení nerovnic 1

TL_07_Grafické řešení nerovnic 2
DUM 07 Grafické řešení nerovnic 2

TL_08_Exponenciální funkce 1
DUM 08 Exponenciální funkce 1

TL_09_Exponenciální funkce 2
DUM 09_Exponenciální funkce 2

TL_10_Exponenciální funkce 3
DUM 10 Exponenciální funkce 3

TL_11_Logaritmická funkce
DUM 11 Logaritmická funkce

TL_12_Logaritmus
DUM 12 Logaritmus

TL_13_Logaritmus, logaritmická funkce, procvičení
DUM 13 Logaritmus, logaritmická funkce, procvičení

TL_14_Exponenciální rovnice
DUM 14 Exponenciální rovnice

TL_15_Logaritmické rovnice
DUM 15 Logaritmické rovnice

TL_16_Goniometrické funkce
DUM 16 Goniometrické funkce

TL_17_Funkce sinus
DUM 17 Funkce sinus

TL_18_Funkce kosinus
DUM 18 Funkce kosinus

TL_19_Funkce tangens
DUM 19 Funkce tangens

TL_20_Funkce kotangens
DUM 20 Funkce kotangens