Planimetrie

Autor: Ing. Bc. Šárka Němečková

Vytvořeno v  rámci projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0932  – Moderní SŠ

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tematická oblast: Planimetrie

Vytvořené digitální učební materiály (DUM):

TL_1_Základní pojmy
DUM 01_ Základní pojmy

TL_2_ Rozdělení úhlů podle polohy
DUM 02_ Rozdělení úhlů podle polohy

TL_3_ Základní geometrické konstrukce
DUM 03_ Základní geometrické konstrukce

TL_4_Trojúhelník
DUM 04_Trojúhelník

TL_5_Kružnice
DUM 05_Kružnice, kruh

TL_6_Geometrické obrazce
DUM 06_Geometrické obrazce

TL_7_Konstrukční úlohy
DUM 07_Konstrukční úlohy

TL_8_Shodná zobrazení I
DUM 08_Shodná zobrazení I

TL_9_Shodná zobarzení II
DUM 09_Shodná zobrazení II

TL_10_Podobná zobrazení I
DUM 10_Podobná zobrazení I

TL_11_Podobná zobrazení II
DUM 11_Podobná zobrazení II

TL_12_Shodná a podobní zobrazení – Pracovní list
DUM 12_ Shodná a podobná zobrazení – pracovní list

TL_13_ Řešení pravoúhlého trojúhelníka – Pythagorova věta, goniometrické funkce
DUM 13_ Řešení pravoúhlého trojúhelníka – Pythagorova věta, goniometrické funkce

TL_14_ Řešení pravoúhlého trojúhelníka – Euklidovy věty
DUM 14_Řešení pravoúhlého trojúhelníka – Euklidovy věty

TL_15_ Řešení pravoúhlého trojúhelníka – goniometrické funkce
DUM 15_ Řešení pravoúhlého trojúhelníka – Goniometrické funkce

TL_16_ Řešení pravoúhlého trojúhelníka – úlohy z praxe
DUM 16_ Řešení pravoúhlého trojúhelníka – Úlohy z praxe

TL_17_Řešení pravoúhlého trojúhelníka – pracovní list
DUM 17_Řešení pravoúhlého trojúhelníka – pracovní list

TL_18_Řešení pravoúhlého trojúhelníka – aplikace Pythagorovy věty a Euklidových vět
DUM 18_Řešení pravoúhlého trojúhelníka – Aplikace Pythagorovy věty a Euklidových vět

TL_19_Obsahy a obvody rovinných obrazců
DUM 19_Obsahy a obvody rovinných obrazců

TL_20_Obsahy a obvody rovinných obrazců – kružnice, kruh
DUM 20_Obvody a obsahy rovinných obrazců – kružnice, kruh