Den zdraví

Dne 14. 10. 2021 jsme navštívili se třídou OKS1 zážitkovou akci „Den zdraví“ ve Světě záchranářů.

Žáci mohli navštívit celou řadu stanovišť zaměřených na témata o ochraně zdraví. Seznámili se s drogovými i jinými závislostmi, se kterými se mohou potýkat, dále také jak říci drogám ,,NE“, s první pomocí nebo i zdravým životním stylem.

Každá třída dostala před začátkem akce harmonogram s plánkem stanovišť a areálu a řídila se pokyny, kdy (a na které) stanoviště dorazit.

Stanoviště:

  1. Jízda zručnosti
  2. Řekni NE!
  3. První pomoc
  4. Dopravní nehoda
  5. Rizika na železnici
  6. Tísňová volání
  7. Druhy závislosti – alkobrýle
  8. Státní zdravotní ústav – správné držení těla
  9. Státní zdravotní ústav –  správné mytí rukou
  10. Hasicí přístroje

Byla určena pouze pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ, uskutečnila se od 9:00 do 12:30 hod. Pro zúčastněné školy byly připraveny zajímavé odměny.

Akce proběhla zdarma.

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová