Den otevřených dveří v Plzni

Dne 22. 10. 2021 jsme s vybranými žáky třetích a čtvrtých ročníků navštívili Den otevřených dveří v Plzni na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

Během této návštěvy měli žáci možnost podívat se do všech ateliérů (Audio vize, Design a užitá tvorba, Grafický design a ilustrace, Výtvarné umění) a dále si  prohlédnout  ukázky studentských prací, popovídat si s pedagogy i studenty. Mnozí využili i možnosti konzultace k přípravě na talentové příjímací zkoušky. Častým dotazem bylo, jak sestavit portfolio prací. Některé ateliéry navštívili opakovaně.

V průběhu exkurze přicházely stále nové a nové otázky, které chtěli naši žáci zkonzultovat. Den otevřených dveří byl velikým přínosem pro žáky i nás vyučující. I cestou zpět  v autě se probíraly nové poznatky, dojmy atd.