Den otevřených dveří na Sutnarce

Dne 25. 10. 2019 jsme využili možnost navštívit Fakultu Ladislava Sutnara v Plzni – Den otevřených dveří – prohlédli jsme si ateliéry, ukázky studentských prací a setkali se s pedagogy a vedoucími ateliérů a žáci měli možnost konzultace vlastních prací. Dozvěděli jsme se důležité informace o studiu na fakultě, o možnostech přípravy na talentové zkoušky a o průběhu přijímacího řízení.

S žáky jsme odjížděli z Karlových Varů v 8.20. Den otevřených dveří proběhl od 10 do 15 hodin.
Hodinové informační bloky se uskutečnily od 12.00 a od 14.00. Ve 12.30 jsme odcházeli na MHD a na Fakultě zůstali žáci 4. ročníků, kteří se dále informovali o možnosti studia, konzultovali svá portfolia, tito žáci se vraceli domů později po své ose.

Možnost navštívit fakultu rozšířila žákům povědomí o pokračování ve studiu v oboru na vysoké škole, měli mohli načerpat inspiraci, vidět práci studentů vysoké školy, navštívit jednotlivé ateliéry a ujasnit si tak, který obor by je případně nejvíce naplňoval. Výhodou byl osobní kontakt s pedagogy i studenty.

Seznámili jsme se se zajímavými výstupy, projekty a produkty, které na škole zpracovávají. Samotná škola a organizace Dne otevřených dveří byla zase inspirací pro nás – pedagogický dozor, všímali jsme si vybavení interiérů, průběhu konzultací a úrovně prací uchazečů z různých škol, kteří zde konzultovali své práce. Srovnání bylo celkově podmětné a přínosné.

Zpracovala: Lucie Garreis, DiS.