Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

PROPOZICE SOUTĚŽE HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2020/2021

Pořadatel:          Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p. o. (region)
Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (celostát)

Web soutěže:    www.mladychemikcr.cz

http://www.supskv.cz/mlady-chemik

Koordinátorka soutěže na Střední uměleckoprůmyslové škole K. Vary, příspěvkové organizaci:         Ing. Hana Zagyi
hana.zagyi@supskv.cz
tel.: 731 427 140

Soutěž probíhá ve třech kolech a je určena pro žáky 8 a 9. ročníků základních škol. První dvě kola testují teoretické znalosti soutěžících ve vědomostním písemném testu, třetí prověří jejich laboratorní dovednosti.

Krajská kola soutěže se uskutečnila v jednotném termínu v úterý 26. ledna 2021. Soutěžící absolvovali vědomostní on-line test, který v časovém intervalu 70 minut prověřil jejich znalosti chemie. Test sestavil tým pedagogů SPŠCH Brno.

Třetí kolo soutěže – regionální finále – proběhne prezenčně na naší škole. Do regionálního finále postoupí 30 nejlepších žáků z každého regionu a jejich úkolem bude vypracovat praktickou úlohu v laboratoři. Termín 3. kola bude stanoven podle aktuální epidemiologické situace.

Vyvrcholením soutěže bude devátý ročník celostátního finále, který se uskuteční 15. června 2021 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Čtyřicítka finalistů ze všech zúčastněných regionů absolvuje test teoretických znalostí a zkoušku praktických dovedností v laboratoři. Součet bodových zisků z obou částí finále rozhodne o nejlepším mladém chemikovi pro rok 2021.