Covid-19

Nejnovější informace o provozu škol a testování žáků i zaměstnanců školy:

Informace pro školy od 31. 5_final_II

Informace pro školy a školský zařízení 24.5_final

Manuál k pohybu po škole a testování žáků:

Manuál bezpečnost a testování žáci_3.5.2021

Ostatní materiály:

Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů
MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._
MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150
testovani diagram

Pro uchazeče o studium – pravidla pro přijímací a maturitní zkoušky:

000_Ochrana_zdravi_PZ_pro_ZS 000_

Ochrana_zdravi_PZ_MZ_ZZ_ABS_2021

MO MZ_testování u přijímacích zkoušek_s platnosti od 26. dubna 2021_ze d.._