Chemici na exkurzi v ČOV

V rámci předmětu Chemická technologie navštívili žáci 3. a 4. ročníku oboru Aplikovaná chemie čistírnu odpadních vod v Karlových Varech. Žáci byli v průběhu exkurze seznámeni s celým komplexem ČOV. Výklad zaměstnance byl doplněn tematickým filmem o procesu čištění.

Poté si chemici prošli celý areál. První fází bylo mechanické čištění. Zde jsou odstraňovány hrubé nečistoty – součástí je lapák štěrku a písku a česle. Dochází tu k oddělování věcí, které vůbec do kanalizace nepatří, například vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, dětské pleny, vatové tyčinky atd.

Další fází čištění je usazování drobných nečistot na dně kruhových nádrží a následuje biologické čištění. Zde dochází k odstraňování organického znečištění pomocí směsi mikroorganismů. V této ČOV probíhají 2 procesy biologického čištění, nejprve denitrifikace a následně nitrifikace, kdy se dusíkaté látky přeměňují na plynný dusík organické sloučeniny na CO2.

Poslední etapou čištění jsou dosazovací nádrže, kde se sedimentací odděluje již vyčištěná voda od bakteriálního kalu.

Součástí ČOV je také kalová jednotka, kde se zahušťuje, homogenizuje a suší kal. Což jsme mohli nejen vidět, ale i cítit.

Exkurzi jsme tedy vnímali všemi smysly.

Zpracovala: Ing. Mgr. Jana Bourová