Česko – německý projekt DE:BATE na naší škole

Naše škola byla oslovena nadací Heinrich Böll Stiftung Praha o zapojení se do česko-německého projektu DE:BATE k problematice energie z obnovitelných zdrojů s důrazem na větrné elektrárny. Partneři této akce jsou  Europäische Akademie Berlin a agentura AGORA.

V rámci tohoto projektu se uskutečnily dvě debaty v ČR a dvě v Německu. Právě jedna  proběhla i na naší škole.

Diskuze proběhla 24. 11. 2021, trvala 3 vyučovací hodiny. Žáci, kteří se akce zúčastnili, byli z 3. a 4. ročníku oboru Ekologie a životní prostředí.

Dopolední scénář byl následující: nejprve představení všech zapojených subjektů, dále seznámení se s tím, co žáci ví o větrné energetice a o výhodách a nevýhodách. Další v pořadí byl odborný vstup o větrných elektrárnách. Poté nastoupili zástupci agentury AGORA a seznámili zúčastněné s pravidly debaty a mohli si na cvičné rozmluvě vše vyzkoušet. Následně tato aktivita byla zhodnocena a bylo zadané téma:“ V Krušných horách by se měly stavět větrné elektrárny jako řešení klimatické krize“. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny, jedna zastávala názor PRO a druhá PROTI. Dostali několik minut na přípravu a poté se mohli pustit do skutečné diskuze.

Musím říci, že se všichni aktivně zapojili a reagovali na toto téma s velkým zápalem. Dodrželi veškeré instrukce a pravidla. Celý projekt bych zhodnotila jako velmi přínosný. Žáci zjistili více o větrné energetice a naučili se pravidla debaty, která se jim v budoucnu mohou hodit.

Zpracovala: Ing. Klára Kratochvílová