Česko-německé fórum mladých

Dne 13. 5. 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili Česko – německého fóra mladých, jež se uskutečnilo v saském Markneukirchenu.

Akce se konala v roce, který byl vyhlášen ze strany Evropské komise Evropským rokem mládeže, a průběžně také na půdě EU probíhá tzv. Konference o budoucnosti Evropy, ta shromažďuje názory občanů na fungování EU. Spojily se tedy obě iniciativy.

Naši žáci měli možnost debatovat s žáky gymnázia v sousedním Německu, společně probrali evropská témata.

Východiskem byla zadání, jež si žáci vybírali v registračním dotazníku (ekologické aktivity, ochrana životního prostředí, obrana a bezpečnost v EU, evropské hodnoty a lidská práva v EU).

Rozprava probíhala pomocí sluchátek, byla simultánně tlumočena a bylo poskytnuto občerstvení a nápoje. Doprava byla také zajištěna.

Celou akcí účastníky provázela Ing. Jana Michková, regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii, Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR 

Jako hosté vystoupili: Frau Cavazzini (saská europoslankyně – byla připojena on-line) a pan Čermák (člen Rady Karlovarského kraje pro oblast vzdělávání, školství a mládeže, oblast tělovýchovy a sportu).

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová