Beseda s Policií ČR aneb „Práce 158x jinak“

Dne 14. 2. 2023 a 16. 2. 2023 se žáci tříd ACE4, GF4, OKS4 zúčastnili besedy „Práce 158x jinak“ s Policií ČR.

Neboť se čtvrťáci rozhodují a uvažují o tom, co budou dělat po skončení střední školy, využili jsme nabídky uspořádat tuto besedu a seznámit žáky s požadavky, podklady a průběhem přijímacího řízení k Policii ČR.

Stabilitu, jistotu, dlouhodobou perspektivu, stálý růst služebního příjmu, kariérní postup, náborový příspěvek 110 000Kč , po roce jistý služební příjem nad 30 000 Kč, 6 týdnů dovolené, zákonné výsluhové nároky, možnost uplatnění u útvarů pořádkové, dopravní a cizinecké policie – tuto nabídku přišel žákům představit zástupce Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Byly jim vysvětleny požadavky, které je nutné splnit pro zahájení přijímacího řízení, jaké jsou nutné podklady (životopis, maturitní vysvědčení, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny, výpis ze zdravotní dokumentace, doklad o dosavadní praxi).

Žáky zaujal průběh přijímacího řízení (osobní pohovor, absolvování psychodiagnostického vyšetření, toxikologické vyšetření, celková lékařská prohlídka, absolvování fyzických testů).

Posouzení fyzické způsobilosti uchazeče se provádí pomocí testů tělesné zdatnosti:

–     Člunkový běh 4 × 10 m
–     Klik – opakovaně
–     Celomotorický test, opakovaně, po dobu 2 min
–     Běh na 1000 m

Beseda byla zakončena motivačním videem, kde se žáci seznámili se složkami, které pracují u Policie ČR. Dvě žákyně čtvrtého ročníku uvažují o práci u Policie ČR.

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová

→ Plakát ke stažení: Práce 158x jinak – KŘP Karlovarského kraje