Beseda „Canisterapie – Když pes pomáhá žít“

Dne 30. 5. 2024 se konala pro žáky 1. ročníků v rámci předmětu VKZ beseda „Canisterapie – Když pes pomáhá žít“. Pan Stránský na tuto besedu přivezl své 4 vycvičené leonbergery a ukázal žákům zásady správného výcviku canisterapeutického psa.  

Již mnoho let se pan Stránský zabývá canisterapií a napravil spolu s pejsky spoustu bolavých těl i duší. Pracují v domovech seniorů, stacionářů pro postižené, školkách i školách v Karlovarském a nyní i nově v Ústeckém kraji. Snaží se ulehčit život těm, kteří to potřebují, bez ohledu na věk nebo míru postižení. Žáky seznamuje se zásadami správného chování ke zvířatům a připravuje je na situace, které mohou se zvířaty, zvláště pak se psy, nastat. 

Všechny druhy canisterapie mají zásadní význam pro klienty. Kromě pozitivních psychických účinků, které známe ze společenské formy canisterapie (AAA), lze canisterapii využít jako podporu léčby konkrétních zdravotních problémů (AAT). 

Jak canisterapie léčí? 

  • rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, 
  • podněcuje verbální i neverbální komunikaci 
  • rozvíjí orientaci v prostoru a čase 
  • pomáhá při nácviku koncentrace a paměti 
  • rozvíjí sociální cítění, poznávání a složku citovou 
  • působí také v rovině rozvoje motoriky s atributem rehabilitační práce, v polohování a v relaxaci 

Na druhou stranu ale tam, kde je to třeba, psi podněcují ke hře a k pohybu. Zároveň mají velký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze a motivaci. Canisterapie má výborné využití pro tělesně postižené (nejčastěji DMO, LMD, svalová dystrofie, epilepsie), pro mentálně postižené, pro klienty v rehabilitaci a jinak nemocné. 

Žákům se beseda moc líbila. Měli možnost kontaktu se psy a byly jim zodpovězeny dotazy ohledně výcviku psů, neboť pan Stránský se věnuje i tomu.