Adaptační kurzy 1. ročníků

Každoročně pořádá naše škola adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků.

Letos se nám, bohužel, nevyhnula mimořádná opatření a karantény, proto jsme hotel Malamut v Nových Hamrech, který se stal naším pravidelným útočištěm, navštívili pouze dvakrát. Třídě, která ale trávila svůj čas, kdy měla být na adaptačním kurzu, v karanténě, byla poskytnuta alespoň malá náhrada v podobě jednodenní akce v prostorách školy.

Adaptační kurzy vedou školní psycholožka Mgr. Dita Bosman a výchovná poradkyně Mgr. Ivana Štulířová. Třídní učitelé – v letošním roce Mgr. Jana Jáhna Prokopová, Mgr. Marek Wohlrab, Mgr. Monika Záborská a Ing. Mgr. Lucie Jelínková – akci dozorují a zapojují se do některých aktivit.

Veškeré aktivity, které na adaptačních kurzech probíhají. jsou zaměřené na seznámení, hlubší poznání, sebepoznání a spolupráci žáků. Zároveň byli žáci seznámeni s činností a obsazením školního poradenského pracoviště a byli vyzváni, aby se nebáli obracet na třídní učitele a poradenské pracovníky.

Všechny čtyři akce proběhly bez problémů, žáci se zapojovali do připravených aktivit. V rámci závěrečné reflexe žáci uvedli, že adaptační kurz vnímají jako aktivitu, která jim pomohla blíže poznat spolužáky včetně těch, které ještě moc nestačili poznat.

Zpracovala: Mgr. Ivana Štulířová