Výzva 2024

Pro rok 2024 – 2025 jme žádali o 12 třítýdenních mobilit pro žáky, 5 týdenních stínování pro vyučující a jeden metodický týdenní kurz. Grant nám byl schválen ve výši 47 750 EUR.