Třítýdenní stáž žákyň aplikované chemie na Slovensku

Od 13.5. do 31.5.2024 absolvovaly dvě žákyně svoji povinnou praxi v zahraničí, v laboratořích jaderné elektrárny Mochovce. Do laboratoře je první dny doprovodila B. Hladíková.

Po povinném školení bezpečnosti nám pracovnice vysvětlila základní stanovení v laboratoři a provedla nás její sekundární částí. Laboratoř má akreditaci pro stanovení v pitné, povrchové a odpadní vodě požadované státní správou při pravidelné kontrole. Kromě stanovení ve vodách se v elektrárně používají různé typy olejů, které laboratoř také testuje.

V průběhu stáže se žákyně dostaly také do laboratoře primárního okruhu, která vyžaduje speciální povolení na vstup. Tato laboratoř je lépe vybavena např. přístroji na rentgenovou analýzu na OES-ICP pro stanovení kovů. Při práci v laboratoři primárního okruhu je povinná žlutá kombinéza a dozimetr, aby byli jeho pracovníci snadno rozpoznatelní od ostatních.

Stáž v zahraničí plně nahradila povinnou praxi.