Workshop „Wrap me in nature“

Od 14. – 18. 10. 2019 se na SUPŠ v Karlových Varech uskutečnil druhý workshop zaměřený na dekoraci lázeňských pohárků. Název workshopu byl „Wrap me in nature“ a jeho cílem bylo navrhnout design pro lázeňské pohárky vytvořené na předešlém workshopu.

Workshop byl zahájen představením oboru Keramické dekorace na jednotlivých partnerských školách. Po oficiálním zahájení se účastníci přesunuli do učebny dekorace, kde pracovali po celou dobu. Celkem se workshopu zúčastnilo 15 zahraničních a 6 českých zástupců. Naši vyučující a žáci připravili pro každého účastníka 4 pohárky (2 glazované a 2 po prvním výpalu), které měl každý za úkol dekorovat.

V pondělí se soustředili na návrhy dekorace a jejich přenesení na výrobek pomocí pauzového papíru. V úterý dekorovali výrobky na glazuru a používali k dekoraci kombinaci ruční malby a kresby zlatem. Tyto výrobky byly vypáleny a část z nich si účastníci mohli odvézt domů. Ve středu dekorovali pod glazuru. Kromě práce s kobaltem, která patří k základním technikám podglazurové dekorace, použili ještě soli a kresbu platinou nebo zlatem. Tyto výrobky budou našimi žáky a vyučujícími vypáleny, glazovány a znovu vypáleny. Budou viděny na závěrečné  výstavě pořádané na konci projektu. Ve volném čase si vyzkoušeli tisky a vyrobené práce si po vypálení odvezli domů jako dárky.

Ve čtvrtek jsme vyrazili na exkurzi do Muzea porcelánu v Klášterci nad Ohří a továrny na výrobu jídelního porcelánu Thun. Speciálně návštěva továrny byla pro většinu zcela novým zážitkem a provedla nás výrobou porcelánu od kaolínu až po výrobky zabalené k expedici. Exkurze byla zakončena výstavou SUPŠ v ostrovském letohrádku.

V pátek proběhlo hodnocení workshopu pomocí dotazníků, předání certifikátů a oficiální ukončení workshopu.

Zpracovala: Ing. Blanka Hladíková