Workshop v jazyce Python pro grafiky 3. ročníku

Dne 3. května 2019 se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru Grafický design workshopu v jazyce Python. Školitelem byl Jan Šindler, absolvent naší školy a aktuálně student „Písma“ na UMPRUM v Praze. Šlo o základní předvedení a workshop v jazyce Python, což je velmi jednoduchý a hodně dynamický jazyk.

Honza s žáky probral základní pojmy, např.  For loops a If statements. Se základními znalostmi si vygenerovali kód pro InDesign ve formě taggedText. Na python lze navázat jakkoliv, při realizaci grafického návrhu (DrawBot) nebo kontrole dat ve fontu (RoboFont), třídění dat, která mohou sloužit jako podklad k zajímavému projektu. Také předvedl alternativní hledání cest při realizaci grafik, aby se nespoléhali pouze na sadu Adobe, ale mohli pracovat více nezávisle,  např. generovat grafy do excelu, které se samy o sobě mohou stát grafickým prvkem.

Pro žáky to bylo velice zajímavé, objevili nové možnosti tvorby.

Mgr. Drahomíra Bernatová