Vyhlašujeme výsledky přijímacího řízení:

připravujeme