Velké finále „Eco-Hiking Europe“

41262309_272082063410332_1091445387136335872_n

Velké finále „Eco-Hiking Europe“ proběhlo 3. – 4. Září 2018 v Karlových Varech

Zástupci 5 účastnických zemí se opět setkali, aby pro veřejnost, otevřeli výstavu na závěr společného projektu, financovaného z EU programu Erasmus+.

Oslava, byla o to radostnější, protože koordinátor tohoto úspěšného mezinárodního projektu Mgr. Martin Tamáš, učitel ze  SUPŠ KV – Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, zajistil, získáním nového grantu, jeho pokračování – „Geo-Explorers“.

Účastníci, žáci SŠ (naši ekologové a chemici), za doprovodu učitelů, z 5 zemí Evropy: České republiky, Finska, Portugalska, Řecka a Rumunska se v projektu zaměřili na objevování významných, unikátních přírodních míst a kultury v těchto zemích.

Každý z 5 národních týmů pozval partnery do vybraných lokalit své země. Významné momenty projektu byly zachyceny kamerou (videa na webu projektu), účastníci společně vytvořili fotoknihu, slovníček důležitých pojmů, v Aj a národních jazycích. V každé zemi týmy spolu pracovaly (v Aj) na výstupním produktu; Češi ze SUPŠ KV vedli přípravu podkladů pro realizaci naučné stezky na Velkém Rybníku.

Střední uměleckoprůmyslová školy Karlovy Vary nadále sbírá zkušenosti s projekty EU, pro zajištění rovných příležitostí pro talentované a aktivní žáky různých zaměření, mezi nimi i ty ze znevýhodněných sociálních prostředí. Odměnou je sledování dopadu, jaký mají tyto aktivity na osobní, akademický i odborný rozvoj a kariéru účastníků, a zvyšují kvalifikační i komunikační standardy společnosti

Přijďte se přesvědčit, již toto od 4.  29.9.2018 do vstupního sálu Krajské knihovny KV na vernisáž výstavy „Eco Hiking Europe“!

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Oba projekty byly/ jsou realizovány za finanční podpory projektu Erasmus+ Evropské unie

41262309_272082063410332_1091445387136335872_n