Vánoční laťka

Dne 21. 12. 2018 na naší škole proběhla tradiční „Vánoční laťka“. Jedná se o soutěž ve skoku vysokém. SUPŠ byla jako každý rok pořadatelskou školou.

Soutěžilo se ve čtyřčlenných týmech, nejlepší tři závodníci a závodnice bodovali. Žáci i žákyně naší školy si „vyskočili“ na 3. místa, za které získali  nejen bronzové medaile, ale i sladké odměny.

„Skokanům“ patří velká gratulace za jejich výkon a umístění.

Mgr. Andrea Krejčová