Tříkrálová sbírka 2018

Farní charita Karlovy Vary i tento rok (již po osmnácté) organizovala v Karlových Varech a okolních obcích veřejnou „Tříkrálovou sbírku 2018“. Jako každý rok při této akci vypomáhali žáci ZŠ a SŠ Karlovarského kraje.

Žáci naší školy se též zapojili (konkrétně žáci 3. ročníků ze tříd OF3, GK3, ACE3).  Vytvořili trojice a 3. 1. 2018 do ulic podpořit tuto sbírku. Ve dnech 3. – 8. 1. 2018 dárci přispívali na pomoc osobám s Alzheimerovou chorobou – konkrétně tento rok bude výtěžek sbírky použit na vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.

Do sbírky mohli přispět všichni svou dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Naši žáci byli též přítomni na slavnostním zahájení sbírky před budovou hlavní pošty za účasti představitelů kraje, měst, obcí a církve, kde proběhlo vystoupení pěveckého sboru a požehnání koledníkům. Před slavnostním zahájením prošel městem průvod královské družiny s koledníky od Magistrátu města Karlovy Vary Hlavní poště.

Výtěžek sbírky bude zveřejněn po úplném skončení veřejné sbírky.

Všichni zúčastnění dobrovolníci měli zázemí v objektu Farní charity v podobě občerstvení.

Každá koruna pomáhá. Všem dárcům patří poděkování za otevřená srdce a pomoc!