Studenti grafiky a fotografie se mohou těšit nově na výuku videa

Ve dnech 29. – 30. 5. 2019 jsme se společně s kolegou Karlem Pobříslem zúčastnili školení na téma Adobe Premiere. Tento program slouží ke střihu videa a naše škola ho využívá ve fotografických předmětech. Kurz byl celkově na dobré úrovni jak po tematické, tak organizační stránce. Nabyté znalosti určitě zúročíme ke zdokonalení výuky.

Náplň kurzu byla obsáhlá a během dvou dnů jsme stihli probrat následující témata:

  • Teorie digitálního videa (základní pojmy, rozdíly mezi analogovým a digitálním videem, snímková rychlost, rozlišení, formáty videa, vysílací normy, komprese videa, typy komprese, DV technologie, HW a SW pro digitální video, zdroje informací na Internetu, literatura)
  • Pracovní prostředí, výběr správných záběrů a teorie děje.
  • Efektivní využívání střihu, přechodů, práce s efekty, možnosti udržení pozornosti diváka
  • Cesty pohybu (animace v Adobe Premiere, pohyblivé masky)
  • Integrace dalších aplikací Adobe (import grafiky z Adobe Photoshop, import grafiky z Adobe Illustrator)
  • Práce s více kamerami a živý střih
  • Pokročilé techniky střihu
  • Titulky popisové, grafické i závěrečné
  • Editace zvuku

Zpracoval: Jan Kábrt