Sbírka proti rakovině

Dne 16. 5. 2018 se konal 22. ročník celonárodní veřejné sbírky proti rakovině.Sbírku pořádá Liga proti rakovině Praha. Organizátorem sbírky byla agentura Arcadia Praha s.r.o. Liga proti rakovině v letošním roce oslavuje své 28. výročí své činnosti.

Tematické zaměření sbírky: Prevence nádorů tlustého střeva a konečníku

Účel sbírky – možnosti zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť, získání finančních prostředků na nádorovou prevenci.

Této akce se zúčastnili také žáci naší školy – konkrétně žáci třídy OF3, GK3, ACE3, ACE2.

Ve dvojicích vyrazili do města prodávat žluté kytičky – měsíček lékařský – symbol naděje na vyléčení. I trika, ve kterých reprezentovali danou veřejnou sbírku, byla žlutá, Žáci je dostali jako poděkování za pomoc s organizací sbírky.

Výše příspěvku za kytičku byla dobrovolná, minimum za jednu však činilo 20,-Kč .

Každá zakoupená kytička je naděje navíc.