Projekt: Rozhoduj o Evropě

Dne 6. 6. 2017 se vybraní žáci tříd ACE3, GK2, OF2, ACE2 zúčastnili projektu „Rozhoduj o Evropě“. Tak se jmenuje společný československý projekt, v rámci kterého se konají regionální semináře pro mladé lidi po celé České republice a na Slovensku. Také studenti středních škol v Karlovarském  kraji měli  příležitost vyzkoušet si, jak pracují instituce EU a diskutovat s politiky i odborníky o různých problémech na regionální, národní i evropské úrovni. Zvolené téma bylo „Společná armáda zemí EU“. Každý z regionálních seminářů sestává ze tří interaktivních částí – jde o představení EU a jejích institucí, dále zjednodušenou simulaci institucí EU a dialog s osobami s rozhodovací pravomocí. Regionální semináře jsou otevřeny studentům všech typů středních škol, přičemž ti nejaktivnější získají hodnotné ceny a budou následně vybráni pro účast na pětidenní simulaci institucí Evropské unie v Brně a na konferenci v Bratislavě.
Seminář se pro studenty z Karlovarského kraje uskutečnil v zastupitelském sále krajského úřadu. Hlavním cílem projektu „Rozhoduj o Evropě“ je přispět ke zvýšení účasti mladých lidí na veřejném dění zejména s ohledem na dění celoevropské a zároveň zapojit více mladých lidí do dialogů o politice a společenských otázkách. Stejně tak organizátoři usilují i o dosažení hlubší informovanosti o fungování a kompetencích institucí Evropské unie a o propojení aktivních mladých lidí nejenom v rámci regionů. Projekt je realizován obecně prospěšnou společností EUTIS ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku a byl podpořen z programu Erasmus+.
Partnery jsou Konrad Adenauer Stiftung, Eurocentra, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také Úřad vlády ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice a Europe Direct Česká republika. Partnerem semináře v Karlových Varech je rovněž Karlovarský kraj. Na závěr projektu měli studenti možnost se zúčastnit prohlídky krajského úřadu s výkladem mluvčí krajského úřadu Jany Pavlíkové.