Přípravné kurzy pro talentové zkoušky

A. Robová - JVS

Střední uměleckoprůmyslová Karlovy Vary nabízí žákům devátých ročníků základních škol možnost praktické a teoretické přípravy pro úspěšné vykonání talentových zkoušek v rámci přijímacího řízení. Příprava bude probíhat v podobě bloku kurzů.

Kurzy se týkají těchto výtvarných oborů:

  1. Grafický design
  2. Užitá fotografie a média
  3. Design keramiky a porcelánu
  4. Oděvní design

Pro všechny studijní obory je v rámci přijímacího řízení předpokladem kresba zátiší, které je složeno z kubických a rotačních předmětů, proto jsou žáci během školení seznamováni se základními poznatky perspektivy. Následné kurzovní hodiny se týkají úkolů, které jsou součástí přijímacího řízení na jednotlivé vybrané studijní obory. Součástí kurzu je také konzultace týkající se domácích prací, které budou předkládány jako součást talentových zkoušek.

Školení probíhá pod vedením odborných učitelů uměleckých předmětů. Každý zájemce  absolvuje třikrát přípravu na kresbu zátiší (celkem 7,5 hodiny) a jedenkrát (popř. dvakrát – možnost podat na jedné škole přihlášky do dvou oborů) školení pro konkrétní obor (2,5 hodiny, při dvou oborech 5 hodin).

Kurzy probíhají vždy ve středu od 15:00 do 17:30 hodin v těchto termínech:

31.10.2018 Kresba zátiší
7.11.2018 Kresba zátiší
14.11.2018 Kresba zátiší
21.11.2018 Školení pro obor Užitá fotografie a média
28.11.2018 Školení pro obor Design keramiky a porcelánu
5.12.2018 Školení pro obor Grafický design
12.12.2018 Školení pro obor  Oděvní design

 

Místo konání:

odborné učebny SUPŠ Karlovy Vary

 

Potřebné pomůcky:

Kresba zátiší: přírodní uhel nebo měkká tužka a plastická guma

Grafický design: pravítko, tužka, řezák, barevné papíry, pastely, lepidlo, fixy.

Užitá fotografie a média: min. 15 černobílých nebo barevných fotografií min. formátu 15 x 20 cm

Design keramiky a porcelánu: potřebné pomůcky dodá škola

Oděvní design: nůžky, tužka, lepidlo, řezák na papír