Přípravné kurzy pro talentové zkoušky – podzim 2017

A. Robová - JVS

PŘÍPRAVNÉ KURZY JSOU NAPLNĚNÉ, PROSÍME, NEPOSÍLEJTE DALŠÍ PŘIHLÁŠKY ANI PENÍZE.

Střední uměleckoprůmyslová Karlovy Vary nabízí žákům devátých ročníků základních škol možnost praktické a teoretické přípravy pro úspěšné vykonání talentových zkoušek v rámci přijímacího řízení. Příprava bude probíhat v podobě bloku kurzů.

Kurzy se týkají těchto výtvarných oborů:

  1. Grafický design
  2. Užitá fotografie a média
  3. Design keramiky a porcelánu
  4. Oděvní design

Pro všechny studijní obory je v rámci přijímacího řízení předpokladem kresba zátiší, které je složeno z kubických a rotačních předmětů, proto žáci během školení budou seznamováni se základními poznatky perspektivy. Následné kurzovní hodiny se budou týkat úkolů, které jsou součástí přijímacího řízení na jednotlivé vybrané studijní obory. Součástí bude také konzultace, týkající se domácích prací, které budou předkládány jako součást talentových zkoušek.

Školení bude probíhat pod vedením odborných učitelů uměleckých předmětů. Každý zájemce  absolvuje třikrát přípravu na kresbu zátiší (celkem 7,5 hodiny) a jedenkrát (popř. dvakrát – možnost podat na jedné škole přihlášky do dvou oborů) školení pro konkrétní obor (2,5 hodiny, při dvou oborech 5 hodin).

Kurzy budou probíhat  vždy ve středu od 15:00 do 17:30 hodin v těchto termínech:

1.11. 2017     – kresba zátiší
8. 11. 2017     – kresba zátiší
15.11.2017      – kresba zátiší
22.11. 2017     – školení pro obor Užitá fotografie a média
29.11. 2017     – školení pro obor Design keramiky a porcelánu
6.12.                 – školení pro obor Grafický design
13.12.               – školení pro obor Oděvní design

Místo konání:
SUPŠ Karlovy Vary

Potřebné pomůcky:
Kresba zátiší: přírodní uhel nebo měkká tužka a plastická guma
Grafický design: pravítko, tužka, řezák, barevné papíry, pastely, lepidlo, fixy.
Užitá fotografie a média: min. 15 černobílých nebo barevných fotografií min. formátu 15 x 20 cm
Design keramiky a porcelánu: potřebné pomůcky dodá škola
Oděvní design: nůžky, tužka, lepidlo, řezák na papír