Přípravné kurzy pro talentové zkoušky Podzim 2017

IMG_1719

Střední uměleckoprůmyslová Karlovy Vary nabízí žákům devátých ročníků základních škol možnost praktické a teoretické přípravy pro úspěšné vykonání talentových zkoušek v rámci přijímacího řízení. Příprava bude probíhat v podobě bloku kurzů.

Kurzy se týkají těchto výtvarných oborů:

  1. Grafický design
  2. Užitá fotografie a média
  3. Design keramiky a porcelánu
  4. Oděvní design

Pro všechny studijní obory je v rámci přijímacího řízení předpokladem kresba zátiší, které je složeno z kubických a rotačních předmětů, proto žáci během školení budou seznamováni se základními poznatky perspektivy. Následné kurzovní hodiny se budou týkat úkolů, které jsou součástí přijímacího řízení na jednotlivé vybrané studijní obory. Součástí bude také konzultace, týkající se domácích prací, které budou předkládány jako součást talentových zkoušek.

Školení bude probíhat pod vedením odborných učitelů uměleckých předmětů. Každý zájemce  absolvuje třikrát přípravu na kresbu zátiší (celkem 7,5 hodiny) a jedenkrát (popř. dvakrát – možnost podat na jedné škole přihlášky do dvou oborů) školení pro konkrétní obor (2,5 hodiny, při dvou oborech 5 hodin).

Kurzy budou probíhat  vždy ve středu od 15:00 do 17:30 hodin v těchto termínech:

1.11. 2017     – kresba zátiší
8. 11. 2017     – kresba zátiší
15.11.2017      – kresba zátiší
22.11. 2017     – školení pro obor Užitá fotografie a média
29.11. 2017     – školení pro obor Design keramiky a porcelánu
6.12.                 – školení pro obor Grafický design
13.12.               – školení pro obor Oděvní design

Místo konání:
SUPŠ Karlovy Vary

Potřebné pomůcky:
Kresba zátiší: přírodní uhel nebo měkká tužka a plastická guma
Grafický design: pravítko, tužka, řezák, barevné papíry, pastely, lepidlo, fixy.
Užitá fotografie a média: min. 15 černobílých nebo barevných fotografií min. formátu 15 x 20 cm
Design keramiky a porcelánu: potřebné pomůcky dodá škola
Oděvní design: nůžky, tužka, lepidlo, řezák na papír

Kurzovné:
900 Kč – při výběru jednoho oboru (3x kresba zátiší + 1x školení pro obor) – 10 hodin
1125 Kč – při výběru dvou oborů (3x kresba zátiší + 2x školení pro obory) – 12,5 hodin

Platba kurzovného:
Číslo účtu: 327 38341/0100
Variabilní symbol: 2222
Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka kurzu

Přihláška na kurz:
ke stažení zde:
prihlaska na pripravny kurz

Vyplněnou přihlášku lze do 31.10.2017 zaslat elektronicky na adresu sekretariat@supskv.cz nebo doručit osobně či zaslat poštou na sekretariát školy.

Dokument ke stažení:

pripravne kurzy pro talent.zkousky_podzim2017