Přednáška o kybergroomingu

Dne 26. 4. 2018 se pro žáky 1. a 2. ročníků konala přednáška pod názvem Kdy je selfie trestným činem.

Přednášející pan Mgr. Vladimír Vácha  z  organizace ABATOP z.s. ve dvouhodinové přednášce žákům nastínil problematiku nebezpečí pohybu v kyberprostoru, rizika na internetu, především v oblasti sextingu. Zmíněna byla tolik jmenovaná kyberšikana a protiprávní aktivity v kyberprostoru.

ABATOP z.s. přednáškami na školách po celé ČR informuje mladé lidi o nástrahách rizikového chování v oblasti sexu, škodlivosti pornografie, zneužívání návykových látek a drog.

Přednášející hovořil o problematice kybergroomingu, stalkingu, možnosti bránit se těmto útokům, možnosti screenshotu, možnosti hlášení kriminálního konání na www.policie.cz na fungujícím tlačítku „Hlášení kyberkriminality“.

Žáky nejvíce oslovila část přednášky Jak se bránit útokům kyberšikany s příslušnými paragrafy trestního zákona a k tomu doloženými skutečnými případy ze života (videa, fotografie).

Přednášející dal žákům návody na ochranu profilu, blokaci telefonu při ztrátě pomocí IMEI kódu.