Přednáška komunity RYTMUS

Dne 22. 5. 2018 proběhla na naší škole přednáška pod vedením jedné z našich bývalých studentek Kláry Silovské, která na naší škole studovala obor užitá fotografie a média, a pod vedením Terezy Glaserové. Obě jmenované nyní pracují jako komunitní pracovnice RYTMUSU.

V Rytmusu Klára pracuje od roku 2015, začínala na pozici osobní asistentky.

Kláraa: „Líbí se mi, jaký máme přístup k lidem, že každého bereme takového, jaký je a je to pro nás přirozené. Nyní pracuji na pozici komunitní pracovnice. Je to práce nápaditá a rozmanitá, a proto se mi líbí. Smyslem mé práce je pomáhat našim uživatelům se zapojením do života v obci a stát se tak přirozenou součástí komunity.“

RYTMUS pomáhá lidem s postižením začlenit se do běžného života – ve škole, v práci, při volnočasových aktivitách v místě bydliště. V Praze poskytuje sociální rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu, podporu samostatného bydlení, osobní asistenci a podporuje školy a rodiče při začleňování dětí do běžných škol.

V Karlovarském kraji poskytují sociální služby na podporu samostatného bydlení a sociální rehabilitaci formou podporovaného zaměstnávání a tranzitního programu.

V Rytmusu jsou podporováni lidé se zdravotním postižením převážně mentálním, aby se aktivně začleňovali do běžného života – ve škole, v práci, v místě svého bydliště.

Přednáška probíhala formou prezentace o organizaci Rytmus a poté následoval přímý vstup klientky Evičky, která využívá služeb Rytmusu. Jedná se o osobu se zdravotním postižením. Žáky seznámila s programem podpory samostatného bydlení.

Přednáška byla skvěle vedena, prezentace byla srozumitelná, skvělý byl vstup klientky Evičky. Žákům byla nabídnuta forma spolupráce (fotografování různých projektů, plnění klauzurních, popř. maturitních prací formou sociálního plakátu, soc. fotografie).