Plán akcí

LISTOPAD 2020
2.11. po GK4-keramici: Odevzdání pracovních výkresů k MPO
9.11. po Uzavření podkladů pro čtvrtletní hodnocení
do 13.11. TU 4.ročníků předají žákům předvyplněné přihlášky k MZ Jaro 2020 (obdrží od ZŘŠV)
17.11. út státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentů
30.11. po poslední termín podání přihlášky do 1.ročníku oborů s talentovou zkouškou
PROSINEC 2019
1.12. út Poslední termín pro podání přihlášky k MZ Jaro 2020 (TU 4.ročníků hromadně odevzdají ZŘŠV)
2.12. st Přípravný kurz Užitá fotografie a média
9.12. st Přípravný kurz Design keramiky a porcelánu
16.12. st Přípravný kurz Design skla
do 18.12. škola odešle pozvánky k talentovým zkouškám do 1.ročníků (plus identifikační kódy učebním oborům)
23.-31.12. st-čt vánoční prázdniny
Prozatím bez termínu (bude upřesněno):
2.regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky pro plzeňský kraj – Plzeň (10.ZŠ)
2.regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky  pro karlovarský kraj – SUPŠ KV
LEDEN 2021
1.1. státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu, Nový Rok
2.-15.1. termín pro podání přihlášky žáků 4.ročníků k nepovinné maturitní zkoušce Matematika rozšiřující prostřednictvím portálu https://vpz.cermat.cz
4.1. po začátek výuky po prázdninách
6.1. st Přípravný kurz Oděvní design
11.-12.1. po-út Talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky do uměleckých oborů (naši žáci: výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů)
do 15.1. MŠMT zveřejní na webu konkrétní termíny DT k MZ Jaro 2021
18.1. po uzavření hodnocení za 1. pololetí
20.1. st Sdělení uchazečům o výsledku talentové zkoušky
29.1. pololetní prázdniny
do 29.1. ŘŠ vyhlásí kritéria 1.kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky
Prozatím bez termínu (bude upřesněno):
3. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR na SUPŠ KV
nahlédnutí do spisů k TZ
Náhradní termín přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou
ÚNOR 2021
do 1.2. so žáci 4.ročníků: možnost registrace na Výsledkovém portálu žáka pomocí kód žáka uvedeného na Výpisu z přihlášky
MŠMT stanoví konkrétní termíny konání DT a PP pro MZ Podzim 2021
5.2. ŘŠ zveřejní seznam přijatých žáků do oborů s talentovou zkouškou a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče
do 26.2. ŘŠ seznámí žáky 4.ročníků s PUP s úpravami podmínek a způsobu konání MZ
do 28.2. ne KÚ jmenuje předsedu komise na maturitní zkoušky 2021, Cermat ŠMK
Prozatím bez termínu (bude upřesněno):
hodnocení v náhradním termínu za 1.pololetí
poslední termín pro odevzdání zápisového lístku do oborů s talentovou zkouškou přímo ve škole nebo na poště
BŘEZEN 2021
1. – 7.3. po-pá jarní prázdniny
1.3. po poslední termín podání přihlášky do 1. ročníku oborů bez talentové zkoušky
NPI zpřístupní zadání Jednotných závěrečných zkoušek
MŠMT škole zpřístupní pozvánky k písemné části MZ a následně je škola přes TU předá žákům
15.-19.3. po-pá klauzurní práce 4.ročníků výtvarných oborů
do 15.3. po ŘŠ jmenuje zkušební komise na maturitní a závěrečné zkoušky
do 31.3. st žáci odevzdají ZŘŠ prostřednictvím vyučujícího ČJL vlastní seznam literárních děl pro MZ Jaro 2021
ACE4 ekologové: odevzdání maturitních prací s obhajobou
Uzavření podkladů pro čtvrtletní hodnocení
DUBEN 2021
1.4. čt velikonoční prázdniny
2.4. státní svátek – Velký pátek
5.4. po státní svátek – Velikonoční pondělí
7.4. st Písemná MZ z ČJL
12.4. po praktické maturitní zkoušky oboru Aplikovaná chemie
14.4. st Písemná MZ z ANJ
16.4. OF4 oděvy: odevzdání maturitní práce s obhajobou
22.4. čt vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů
23.4. OF4 oděváři: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO
19.-23.4. po-pá Písemné MZ z TZOP (podle oborů dle harmonogramu)
26.4. po uzavření hodnocení pro 4. ročníky
27.4. út GK4 keramici: Odevzdání maturitních prací s obhajobou včetně dokumentace
28.4. st ACE4 ekologové: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO
30.4. škola zveřejní konkrétní termíny konání ústní části maturitních zkoušek (Harmonogramy MZ)
Prozatím bez termínu (bude upřesněno):
4.ročníky grafika a fotografie: výběr konkrétního tématu praktické maturitní zkoušky
Zahájení praktických maturitních zkoušek Jaro 2019 (obory grafika a fotografie)
1.termín jednotných přijímacích zkoušek do oborů bez talentové zkoušky
2.termín jednotných přijímacích zkoušek do oborů bez talentové zkoušky
Cermat zpřístupní výsledky přijímacích zkoušek
Ukončení praktických MZ oborů grafika a fotografie
ŘŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů bez talentové zkoušky a nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí
KVĚTEN 2021
4.5. út GK4 keramici: převzetí posudků MPO od vedoucího práce a oponenta
10.5. po GK4 keramici: instalace MPO
10.-14.5. po-pá volno žáků 4.ročníku k přípravě na maturitní zkoušky
17.-21.5. po-pá 1.týden ústních zkoušek společné a profilové části MZ Jaro 2021  – třídy ACE4 a GK4
1.ročníky všech maturitních oborů + učni: výuka
2. a 3. ročníky všech maturitních oborů: odborná praxe,
24.-28.5. po-pá 2.týden ústních zkoušek společné a profilové části MZ Jaro 2021 – třída OF4
1.ročníky všech maturitních oborů + 2.ročníky výtvarných oborů + učni: výuka
třída ACE2 + 3.ročníky všech maturitních oborů: odborná praxe
Zatím bez termínu:
4.ročníky: maturitní didaktický test z MAT (MZ Jaro 2020)
4.ročníky: maturitní didaktický test z ANJ (MZ Jaro 2020)
4.ročníky: maturitní didaktický test z ČJL (MZ Jaro 2020)
náhradní 1.termín jednotných přijímacích zkoušek
Poslední termín podání zápisových lístků do netalentových oborů
CERMAT zpřístupní školám výsledky DT  jaro 2020
CERMAT zpřístupní školám výsledky PP  jaro 2019
náhradní 2.termín jednotných přijímacích zkoušek
Keramici GK4: instalace maturitních prací
ČERVEN 2021
2.6. st slavnostní předání maturitních vysvědčení
7.-11.6. po-pá klauzurní práce 1.-3.ročníků výtvarných oborů
třídy ACE1, ACE2 a ACE3: projektový týden (ekologové: výjezd)
25.6. oborový den
poslední termín pro podání přihlášky k MZ Podzim 2021, odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro  MZ Podzim 2021
30.6. st ŘŠ jmenuje zkušební maturitní komise pro MZ Podzim 2021
ČERVENEC 2021
1.-2.7. čt-pá hodnocení 2.pololetí v náhradním termínu
do 2.7. žáci potvrdí správnost výpisu z přihlášky k MZ Podzim 2019
5.7. po státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7. út státní svátek – Den upálení mistra Jana  Husa