Plán akcí

ŘÍJEN 2018
10.10. st 16:00-17:02 Třídní schůzky 1. ročníků
25.10. čt 9:00-17:00 Den otevřených dveří
29.-30.10. po-út podzimní prázdniny
31.10. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Kresba I.
17:00-20:00 Halloween Party
LISTOPAD 2018
7.11. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Kresba II.
12.11. po 15:00 Uzavření podkladů pro čtvrtletní hodnocení
14.11. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Kresba III.
21.11. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Fotografie
28.11. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Keramika
30.11. poslední termín podání přihlášky do 1.ročníku oborů s talentovou zkouškou
PROSINEC 2018
do 3.12. po Poslední termín pro podání přihlášky k MZ Jaro 2019 (TU 4.ročníků hromadně odevzdají ZŘŠ)
5.12. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Grafika
12.12. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Oděvy
do 19.12. st 14:00 žáci potvrdí správnost výpisu z přihlášky k MZ Jaro 2019 – TU odevzdají podepsaný seznam zpět ZŘŠ
24.-31.12. po-po vánoční prázdniny
LEDEN 2019
1.-2.1. út-st vánoční prázdniny
2.-15.1. termín pro podání přihlášky žáků 4.ročníků k nepovinné maturitní zkoušce Matematika+ prostřednictvím portálu https://vpz.cermat.cz
3.1. čt začátek výuky po prázdninách
7.-8.1. po-út Talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky do uměleckých oborů
3. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR
7.-11.1. po-pá 1.ročníky: Lyžařský výcvik (jeho konání bude ještě potvrzeno)
do 15.1. MŠMT zveřejní na webu konkrétní termíny DT a PP k MZ Jaro 2018
21.1. po 15:00 uzavření hodnocení za 1. pololetí
ÚNOR 2019
1.2. pololetní prázdniny
do 1.2. žáci 4.ročníků: možnost registrace na Výsledkovém portálu žáka pomocí kód žáka uvedeného na Výpisu z přihlášky
MŠMT stanoví konkrétní termíny konání DT a PP pro MZ Podzim 2019
8.2. Maturitní ples
18.-22.2. po-pá jarní prázdniny
do 19.2. út poslední termín pro odevzdání zápisového lístku do oborů s talentovou zkouškou přímo ve škole nebo na poště
BŘEZEN 2019
1.3. poslední termín podání přihlášky do 1. ročníku oborů bez talentové zkoušky
11.-15.3. po-pá klauzurní práce 4.ročníků výtvarných oborů
žáci odevzdají ZŘŠ prostřednictvím vyučujícího ČJL vlastní seznam literárních děl pro MZ Jaro 2019
předsedové PK odevzdají ZŘŠ umístění žáků na praxích
do 31.3. ne MŠMT na webu zveřejní kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části MZ
DUBEN 2019
1.4. po Zahájení praktických maturitních zkoušek Jaro 2019 (obory grafika a fotografie) – podpis zadání žáky
2.4. út Ekologové ACE4: odevzdání maturotních prací s obhajobou
8.4. po 15:00 uzavření podkladů pro čtvrtletní hodnocení 1.-3.ročníků
10.-11.4. st-čt Termín konání písemných prací společné části MZ Jaro 2019 (ČJL a CIJ)
12.4. 1.termín jednotných přijímacích zkoušek do oborů bez talentové zkoušky
15.4. po 2.termín jednotných přijímacích zkoušek do oborů bez talentové zkoušky
16.4. út praktické maturitní zkoušky oboru Aplikovaná chemie
18.4. čt velikonoční prázdniny
19.4. státní svátek – Velký pátek
22.4. po státní svátek – Velikonoční pondělí
23.4. út 15:00 uzavření hodnocení pro 4. ročníky
26.4. 1.hod. 4.ročníky – 1.hod.TH (předání vysvědčení, zhodnocení ŠR, info k maturitám), poslední zvonění
do 26.4. KS3: odevzdání závěrečných výrobků
do 30.4. út škola zveřejní konkrétní termíny konání ústní části maturitních zkoušek (Harmonogramy MZ)
ŘŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů bez talentové zkoušky a nepřijatým uchazečům zašle rozhodnutí o nepřijetí
KVĚTEN 2019
1.5. st státní svátek – Svátek práce
2.-10.5. čt-pá Termíny konání didaktických testů společné části MZ Jaro 2019
8.5. st státní svátek – Den vítězství (1945)
13.5. po náhradní 1.termín jednotných přijímacích zkoušek
13.-17.5. po-pá volno žáků 4.ročníku k přípravě na maturitní zkoušky
14.5. út náhradní 2.termín jednotných přijímacích zkoušek
do 15.5. st CERMAT zpřístupní školám výsledky DT  jaro 2019
do 16.5. čt poslední termín pro odevzdání zápisového lístku do oborů bez talentové zkoušky přímo ve škole nebo na poště
20.-24.5. po-pá 1.týden ústních zkoušek společné a profilové části MZ Jaro 2019 (třídy budou upřesněny)
1.ročníky všech maturitních oborů + 2.ročníky výtvarných oborů + třída KS2: výuka
třída ACE2 + 3.ročníky všech maturitních oborů: odborná praxe, třída KS3: odborný výcvik
27.-31.5. po-pá 2.týden ústních zkoušek společné a profilové části MZ Jaro 2019 (třídy budou upřesněny)
1.ročníky všech maturitních oborů + třída KS3: výuka
2. a 3. ročníky všech maturitních oborů: odborá praxe, třída KS2: odborný výcvik
do 29.5. st CERMAT zpřístupní školám výsledky PP  jaro 2019
31.5. uzavření hodnocení KS3
ČERVEN 2019
5.6. st od 7:30 předání ročníkových vysvědčení třídě KS3
7:45 zahájení písemných závěrečných zkoušek třídy KS3
15:00 slavnostní předání maturitních vysvědčení (místo bude upřesněno)
6.-10.6. čt-po 7:00 – 14:30 Praktické závěrečné zkoušky třídy KS3
15:00 Vyhlášení výsledků písemných a praktických závěrečných zkoušek
10.-14.6. po-pá klauzurní práce 1.-3.ročníků výtvarných oborů
projektový týden tříd ACE1, ACE2 a ACE3
11.-14.6. út-pá volno KS3 k přípravě na závěrečné zkoušky
17.6. po od 7:45 ústní závěrečné zkoušky třídy KS3
19.6. st 14:15 slavnostní předání výučních listů třídě KS3 – ve škole, U10
15:30 vernisáž výstavy žákovských prací učebních oborů v A-klubu Krajské knihovny
20.6. čt 15:00 uzavření hodnocení za 2. pololetí
25.6. út školní výlety
poslední termín pro podání přihlášky k MZ Podzim 2019
26.6. st oborový den
27.6. čt úklid, předání šaten a tříd
28.6. 1.hod. TH – předání vysvědčení, zhodnocení školního roku
žáci odevzdají ZŘŠ vlastní seznam literárních děl pro MZ Podzim 2019
ČERVENEC 2019
1.-3.7. po-st hodnocení 2.pololetí v náhradním termínu
SRPEN 2019
15.8. čt CERMAT zveřejní jednotné zkušební schéma DT a PP pro MZ Podzim 2019, následně budou distribuovány žákům mailem pozvánky k písemné části MZ Podzim 2019
26.-29.8. po-čt opravné zkoušky dle harmonogramu
ZÁŘÍ 2019
2.9. po Zahájení vyučování ve školním roce 2019/2020