Plán akcí

ČERVEN 2017
21.6. st třídy ACE1+2+3: Uhelné Safari – exkurze Most
14:00 slavnostní předávání výučních listů a vysvědčení o závěrečné zkoušce třídě KS3 v A-klubu Krajské knihovny
15:30 vernisáž výstavy žákovských výrobků učňovských oborů v A-klubu
22.6. čt 12:00 uzavření hodnocení za 2. pololetí
oděváři 1.-3. ročník: přednáška návrhářky H. Oliverius
23.6. 15:00 poslední den výuky podle rozvrhu
23.6. poslední termín pro podání přihlášek žáků k maturitní zkoušce Podzim 2017
OFK3-keramici: exkurze Sítotisk Nová Role a vzorkovny Dvory a Stará Role
26.6. po 8:00-12:00 žáci kino Čas – Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
27.6. út školní výlety
27.-28.6. út-st hodnocení v náhradním termínu za 1. pololetí – odborný výcvik
28.6. st oborový den – exkurze, školní akce po oborech
29.6. čt 1.-2. vyuč.hod. úklid, předání šaten a tříd
30.6. 8:00 předání vysvědčení, zhodnocení školního roku v třídách
9:00-12:00 hodnocení v náhradním termínu
4. ročníky – odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro podzimní termín MZ (k rukám ZŘŠ)
ČERVENEC 2017
3.-4.7. po-út zkoušky v náhradním termínu
SRPEN 2017
28.8. – 1.9. po-pá 8:00 – 14:00 opravné zkoušky (dle harmonogramu), opravné klauzury, odborný výcvik

Školní rok 2017/2018:

ZÁŘÍ 2017
4.9. po 8:00 2.-4.ročníky  – zahájení školního roku, 1.hodina TH
9:00 – 10:00 1.ročníky – zahájení školního roku ve třídách
10:00 školení BOZP pro žáky 1.ročníků – tělocvična (dozor TU)
5.9. út 8:00 1. ročníky – 1.-5. vyuč.hodina TH
2.-4. ročníky – 1.-2. vyuč.hodina TH, od 3.vyuč.hodiny výuka dle rozvrhu
3.9. st 8:00 1. ročníky – zahájení výuky dle rozvrhu
6.-7.9. st-čt adaptační kurz třídy KS1 – ve škole
11.9. po Třídy ACE3 + GK3 – sbírka Světluška
11.-15.9. po-pá zahraniční výjezd vybraných žáků – Finsko (Mgr. Tamáš,Mgr. Gulevičová)
turistický kurz třídy OF3 (Mgr. Záborská + Mgr. Krejčová)
11.-20.9. po-st bude upřesněno ústní maturitní zkoušky Podzim 2017 (dle harmonogramu)
18.-19.9. po-út adaptační kurz třídy OF1 – Chata Lesanka (TU: Mgr. Hájková)
18.-22.9. po-pá turistický kurz tříd GK3 + ACE3 (Mgr. Tamáš,p. Beneda, Mgr. Krejčová)
20.-21.9. st-čt adaptační kurz třídy ACE1 – Chata Lesanka (TU: Ing. Zagyi)
25.-26.9. po-út adaptační kurz třídy GK1 – Chata Lesanka (TU: MgA. Chalepa)