Plán akcí

KVĚTEN 2018
21.-25.5. po-pá ústní maturitní zkoušky třídy G4
1. ročníky všech maturit.oborů, 2. ročníky výtvarných oborů a třídy KS2 a KS3: výuka
třída ACE2 a 3. ročníky všech maturit.oborů: povinná odborná praxe, třída KS1: odborný výcvik
23.5. st 8:00-11:00 1. ročníky, GK2+KS2+OF2: beseda s komunitními pracovníky „Resocializace“
25.5. třída KS3: úklid, předání šaten a třídy, poslední zvonění
28.5.-1.6. po-pá ústní maturitní zkoušky třídy OFK4
1. ročníky všech maturit.oborů a třída KS1: výuka
2. a 3. ročníky všech maturit.oborů: povinná odborná praxe, třídy KS2 a KS3: odborný výcvik
29.5. út 8:00-12:00 GK1-keramici: exkurze Božíčany
31.5. čt všechny 1. ročníky: přednáška Planeta Země 3000
ukončení výuky třídy KS3 na odborném výcviku
ČERVEN 2018
1.6. 12:00 uzavření hodnocení třídy KS3
Zahájení výstavy „Třeťáci“ – práce grafiků v Krajské knihovně (pobočka Drahovice)
KS3: volno k přípravě na závěrečné zkoušky
4.-5.6. po-út KS3: volno k přípravě na závěrečné zkoušky
5.6. út 8:30-13:30 ACE2-ekologové: terénní cvičení v rámci GEO – Eko Hiking projekt naučné stezky (Erasmus+)
6.6. st 7:30 předání ročníkových vysvědčení (+ podkladů ke zkouškám v NT a opravným zkouškám) třídě KS3
15:00 předávání maturitních vysvědčení (Zastupitelský sál KÚ)
8:00 písemné závěrečné zkoušky třídy KS3
7.-11.6. čt-po 7:00 – 14:30 praktické závěrečné zkoušky
11.-15.6. po-pá klauzurní práce 1.-3.ročníků maturitních oborů (povinné pro absolvování ročníku)
přírodovědný kurz ekologů třídy ACE1 (povinné pro absolvování ročníku)
projektový týden pro chemiky ACE1 a celé třídy ACE2 a ACE3
12.6. út KS3: volno k přípravě na závěrečné zkoušky
celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika 2017/2018 v Pardubicích
13.6. st od 7:45 ústní závěrečné zkoušky třídy KS3
Pohár primátora (SŠ sportovní soutěž) na SPgŠ a G a VOŠ K.Vary
20.6. st 14:30 slavnostní předání výučních listů třídě KS3
16:00 vernisáž výstavy učňovských prací v A-klubu
21.6. čt 12:00 uzavření hodnocení za 2.pololetí (1.-3.ročníky)
22.6. poslední den výuky podle rozvrhu
25.6. po 8:00-12:00 filmové / divadelní představení pro všechny žáky
poslední termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce Podzim 2018
26.6. út školní výlety
27.6. st oborový den
28.6. čt 1.-2.vyuč.hod. úklid, předání šaten a tříd
29.6. 1.vyuč.hod. předání ročníkových vysvědčení (+ podkladů ke zkouškám v NT a opravným zkouškám) , zhodnocení školního roku
odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro MZ Podzim 2018
ČERVENEC 2018
2.-4.7. po-st zkoušky v náhradním termínu
SRPEN 2018
27.8. – 31.8. po-pá 8:00-14:00 opravné zkoušky (dle harmonogramu), opravné klauzury, odborný výcvik