Plán akcí

ŘÍJEN 2017
3.10. út 3.vyuč.hod. OFK4: přednáška o Evropských fondech (Mgr. Knesplová, Mgr. Krejčová)
4.10. st 4.vyuč.hod. ACE4, G4: přednáška o Evropských fondech (Mgr. Knesplová, Mgr. Krejčová)
soutěž SŠ v přespolním běhu (SPŠ Ostrov)
4.-5.10. st-čt zájezd Berlín – vybraní žáci (Mgr. Štulířová, Mgr. Hájková)
9.-13.10. vybraní žáci ACE3+ACE4 – EkoHiking akce z projektu + Mgr. Tamáš, Mgr. Gulevičová
11.10. st 16:00 třídní schůzky s rodiči 1. ročníků maturitních oborů
16.-17.10. po-út soutěž SŠ ve stolním tenisu (SOŠ logist. Dalovice)
16.-27.10. po-pá vybraní chemici ACE3+ACE4 – výjezd Slovensko (Erasmus) + Ing. Zagyi
18.10. st ACE3: Chemický den a přírodovědná přednáška pro ZŠ Konečná (Mgr. Bourová, Ing. Tintěrová, Ing. Musilová)
19. 10. čt Den otevřených dveří
26. -27. 10. čt-pá podzimní prázdniny
30.10. po Designblok Praha
31.10. út poslední termín pro podání přihlášky do regionální soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018
LISTOPAD 2017
1.11. st 15:00-17:30 přípravný kurz Kresba I
6.-24.11. po-pá vybraní oděváři OF3+OFK4 – výjezd Portugalsko (+Záborská, Ďurkovská)
8.11. st 15:00-17:30 přípravný kurz Kresba II
15.11. st 8:00-12:00 filmové / divadelní představení pro všechny žáky
15:00-17:30 přípravný kurz Kresba III
15.-16.11. st-čt soutěž SŠ v basketbalu u nás ve škole
17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
22.11. st 15:00-17:30 přípravný kurz  Užitá fotografie a média
23.11. čt od 8:50 diagnostika třídních kolektivů 1. ročníků (s Mgr. Kekulovou v IKT učebně) – v rámci adapt.kurzu
27.-28.11. po-út soutěž SŠ v basketbalu na SŠ SaS K.Vary
do 28.11. 1.kolo regionální soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018
29.11. st 15:00-17:30 přípravný kurz  Design keramiky a porcelánu
29.-30.11. st-čt soutěž Mladý módní tvůrce Jihlava (vybraní oděváři)
30.11. čt poslední termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou
PROSINEC 2017
1.12. poslední termín pro podání přihlášek k maturitní zkoušce Jaro 2018
5.12. út Mikulášský turnaj v odbíjené na SUPŠKV (určené týmy z každé třídy v tělocvičně)
6.12. st 15:00-17:30 přípravný kurz  Grafický design
11.12. po 4.vyuč.hod. KS3: odevzdání návrhů, technologických postupů a střihů pro závěrečný výrobek
12.12. út 2. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018 v K.Varech (pro ZŠ karlovarského kraje)
13.12. st 15:00-17:30 přípravný kurz  Oděvní design
2. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018 v Plzni (pro ZŠ plzeňského kraje)
14.-15.12. čt-pá soutěž SŠ v halovém fotbalu (SŠ SaS K.Vary)
20.12. st Vánoční laťka (tělocvična u nás ve škole)
22.12. 8:00-12:00 Vánoční nadělování
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 so – út Vánoční prázdniny
LEDEN 2018
3.1. st začátek výuky po prázdninách
4.1. čt soutěž SŠ v plavání (SPgŠ a G a VOŠ K.Vary)
8.-9.1. po-út talentové zkoušky (včetně školní přijímací zkoušky)
9:00-13:00 3. regionální kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2017/2018 – laboratoře školy
15.1. po Cermat zveřejní jednotné zkušební schéma pro písemné maturitní zkoušky
22.1. po 12:00 uzavření hodnocení za 1. pololetí
24.1. st 8:00-12:00 filmové / divadelní představení pro všechny žáky
31.1. st 8:00 předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí – 1.hod. TH ve všech třídách
vyhlášení kritérií přijímacího řízení pro neumělecké obory
ÚNOR 2018
2. 2. pololetní prázdniny
9. 2. maturitní ples
12. – 16.2. po-pá jarní prázdniny
20.2. út soutěž SŠ v badmintonu (SŠ SaS K. Vary)
22.2. čt soutěž SŠ v badmintonu (SŠ SaS K. Vary)
BŘEZEN 2018
1.3. čt poslední termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky
5.-6.3. po-út soutěž SŠ ve florbalu (SŠ SaS K. Vary)
5.-9.3. po-pá klauzurní práce 4. ročníků výtvarných oborů (povinné pro absolvování ročníku)
14.3. st ACE3: Chemický den a přírodovědná přednáška pro ZŠ Konečná (Mgr. Bourová, Ing. Tintěrová, Ing. Musilová)
19.-23.3. po-pá zahraniční zájezd v rámci DVK a ANJ – Holandsko, Francie (Mgr. Bárta, Mgr. Záborská)
21.3. st ACE3: Chemický den a přírodovědná přednáška pro ZŠ Konečná (Mgr. Bourová, Ing. Tintěrová, Ing. Musilová)
28.3. st 4. ročníky předají vyučujícímu ČJL vlastní seznam literárních děl pro MZ Jaro 2018
ukončení zkoušek v náhradním termínu za 1. pololetí
29.3. čt velikonoční prázdniny
30.3. státní svátek – Velký pátek
DUBEN 2018
2.4. po státní svátek – Velikonoční pondělí
3.4. út zahájení praktických zkoušek profilové části MZ Jaro 2018
3.-4.4. út-st Soutěž SŠ ve volejbalu (SPgŠ a G a VOŠ K: Vary)
11.4. st 8:00-12:00 filmové / divadelní představení pro všechny žáky
od 12:00 písemná maturitní zkouška z ČJL
12.-28.4. jednotné přijímací zkoušky – bude upřesněno
12.4. čt 1. termín Jednotné přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky
16.4. po 2. termín Jednotné přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky
18.4. st praktické maturitní zkoušky třídy ACE4
24.4. út 12:00 uzavření pololetního hodnocení 4. ročníků
26.4. čt 4. ročníky: úklid, předání šaten a tříd
27.4. 4. ročníky: 1. hod. TH (předání ročníkových vysvědčení), poslední zvonění
odevzdání závěrečných výrobků třídy KS3
30. 4. po ředitelské volno
KVĚTEN 2018
1. 5. út státní svátek – Svátek práce
2.-6.5. st-pá didaktické testy a písemné maturitní zkoušky společné části MZ
7. 5. po ředitelské volno
8. 5. út státní svátek – Den vítězství
9.-15.5. st-út volno 4. ročníků k přípravě na maturitní zkoušky
10.5. čt SŠ soutěž ve fotbalu – Pohár JM (SOŠ stavební K.Vary)
1. náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky
11.5. 2. náhradní termín Jednotné přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky
16.-17.5. st-čt ústní maturitní zkoušky třídy ACE4
21.-25.5. po-pá ústní maturitní zkoušky třídy G4
1. ročníky všech maturit.oborů, 2. ročníky výtvarných oborů a třídy KS2 a KS3: výuka
třída ACE2 a 3. ročníky všech maturit.oborů: povinná odborná praxe, třída KS1: odborný výcvik
25.5. třída KS3: úklid, předání šaten a třídy, poslední zvonění
28.5.-1.6. po-pá ústní maturitní zkoušky třídy OFK4
1. ročníky všech maturit.oborů a třída KS1: výuka
2. a 3. ročníky všech maturit.oborů: povinná odborná praxe, třídy KS2 a KS3: odborný výcvik
31.5. čt všechny 1. ročníky: přednáška Planeta Země 3000
ukončení výuky třídy KS3 na odborném výcviku
ČERVEN 2018
1.6. 12:00 uzavření hodnocení třídy KS3
KS3: volno k přípravě na závěrečné zkoušky
4.-5.6. po-út KS3: volno k přípravě na závěrečné zkoušky
6.6. st 7:30 KS3:předání ročníkových vysvědčení (+ podkladů ke zkouškám v NT a opravným zkouškám)
8:00 písemné závěrečné zkoušky třídy KS3
7.-11.6. čt-po 7:00 – 14:30 praktické závěrečné zkoušky třídy KS3
11.-15.6. po-pá klauzurní práce 1.-3.ročníků maturitních oborů (povinné pro absolvování ročníku)
přírodovědný kurz ekologů třídy ACE1 (povinné pro absolvování ročníku)
projektový týden pro chemiky ACE1 a celé třídy ACE2 a ACE3
12.6. út KS3: volno k přípravě na závěrečné zkoušky
13.6. st od 7:45 ústní závěrečné zkoušky třídy KS3
Pohár primátora (SŠ sportovní soutěž) na SPgŠ a G a VOŠ K.Vary
20.6. st slavnostní předání výučních listů třídě KS3
21.6. čt 12:00 uzavření hodnocení za 2.pololetí (1.-3.ročníky)
22.6. poslední den výuky podle rozvrhu
25.6. po 8:00-12:00 filmové / divadelní představení pro všechny žáky
poslední termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce Podzim 2018
26.6. út školní výlety
27.6. st oborový den
28.6. čt 1.-2.vyuč.hod. úklid, předání šaten a tříd
29.6. 1.vyuč.hod. předání ročníkových vysvědčení (+ podkladů ke zkouškám v NT a opravným zkouškám) , zhodnocení školního roku
odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro MZ Podzim 2018
ČERVENEC 2018
2.-4.7. po-st zkoušky v náhradním termínu (dle harmonogramu)
5.7. čt státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863)
6.7. státní svátek – Den upálení mistra Jana Husa (1415)
SRPEN 2018
27.8. – 31.7. po-pá 8:00 – 14:00 opravné zkoušky,  opravné klauzurní práce (dle harmonogramu)