Plán akcí

ZÁŘÍ 2020
1.9. út 8:00 2.-4.ročníky: zahájení školního roku, 1.hodina TH
9:00 – 10:00 1.ročníky: zahájení školního roku ve třídách
10:00 1.ročníky: školení BOZP – online ve třídách
2.9. st 1.-5. vyuč.hod. 1. ročníky maturitních oborů: TH
1.-2. vyuč.hod. 2.-4. ročníky:TH
od 3.vyuč.hod. 2.-4. ročníky: výuka dle rozvrhu
Didaktické testy MZ Podzim 2020 (od 8:30 ČJL, od 12:30 ANJ) na spádové škole
2.-3.9. st-čt 8:00-14:00 KS1: adaptační kurz v U9
3.9. čt 8:00 1. ročníky maturitních oborů: zahájení výuky dle rozvrhu
4.9. 1.-5. vyuč.hod. KS1: TH v kmenové učebně s TU
7.9. po KS1: zahájení výuky podle rozvrhu
od 8:00 Praktická MZ Aplikovaná chemie – MZ podzim 2020
7.-8. 9. po-út GF1: adaptační pobyt
7.-11.9. po-pá GF2+OKS2: výtvarný plenér
8.9. út od 7:45 Písemné závěrečné zkoušky Podzim 2020
8.-9.9. út-st 7:00-14:00 Praktické závěrečné zkoušky Podzim 2020
14.-15. 9. po-út OKS1: adaptační pobyt
17.9. čt od 7:40 ústní zkoušky MZ Podzim 2020 (třídy GK4+OF4)
18.9. od 8:00 ústní zkoušky MZ Podzim 2020 (třída ACE4)
od 11:00 ústní závěrečné zkoušky Podzim 2020
21.-23.9. po-st ACE2: Enviroprojekt
25.9. 8:30 – 15:30 ACE1: Adaptační kurz – ve škole
28.9. po státní svátek – Den české státnosti
do 30.9. st MŠMT stanoví termíny jednotných přijímacích zkoušek
škola zveřejní školní seznam literárních děl pro MZ jaro 2021
ŘÍJEN 2020
7.10. st 16:00-17:00 Třídní schůzky třídy ACE1 – online přes MS Teams
14.10. st 15:00-16:00 Třídní schůzky třídy GF1 – online přes MS Teams
16:00-17:00 Třídní schůzky třídy OKS1 – online přes MS Teams
21.10. st 15:00-16:00 Třídní schůzky třídy KS1 – online přes MS Teams
22.10. čt 9:00-17:00 Den otevřených dveří
28.10. st státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu
29.-30.10. čt-pá podzimní prázdniny
31.10. so ŘŠ vyhlásí  kritéria 1.kola přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou
LISTOPAD 2020
4.11. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Kresba I.
11.11. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Kresba II.
do 13.11. TU 4.ročníků předají žákům předvyplněné přihlášky k MZ Jaro 2020 (obdrží od ZŘŠV)
16.11. po ředitelské volno
17.11. út státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentů
18.11. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Kresba III.
25.11. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Grafický design
30.11. poslední termín podání přihlášky do 1.ročníku oborů s talentovou zkouškou
PROSINEC 2019
1.12. út Poslední termín pro podání přihlášky k MZ Jaro 2020 (TU 4.ročníků hromadně odevzdají ZŘŠV)
2.12. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Užitá fotografie a média
9.12. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Design keramiky a porcelánu
15.12. út žáci potvrdí správnost výpisu z přihlášky k MZ Jaro 2020 – TU odevzdají podepsaný seznam zpět ZŘŠV
16.12. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Design skla
do 18.12. škola odešle pozvánky k talentovým zkouškám do 1.ročníků (plus identifikační kódy učebním oborům)
21.-22.12. po-út ředitelské volno
23.-31.12. st-čt vánoční prázdniny
LEDEN 2021
1.1. státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu, Nový Rok
2.-15.1. termín pro podání přihlášky žáků 4.ročníků k nepovinné maturitní zkoušce Matematika+ prostřednictvím portálu https://vpz.cermat.cz
4.1. po začátek výuky po prázdninách
6.1. st 15:00-17:30 Přípravný kurz Oděvní design
11.-12.1. po-út Talentové zkoušky a školní přijímací zkoušky do uměleckých oborů
do 15.1. MŠMT zveřejní na webu konkrétní termíny DT k MZ Jaro 2021
20.1. st Sdělení uchazečům o výsledku talentové zkoušky
28.1. čt 1.vyuč.hod. TH – předání Výpisů z vysvědčení
předsedové PK rozdají nejpozději v tomto termínu žákům maturitních oborů smlouvy na odborné praxe
29.1. pololetní prázdniny
do 29.1. ŘŠ vyhlásí kritéria 1.kola přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky
ÚNOR 2021
do 1.2. so žáci 4.ročníků: možnost registrace na Výsledkovém portálu žáka pomocí kód žáka uvedeného na Výpisu z přihlášky
MŠMT stanoví konkrétní termíny konání DT a PP pro MZ Podzim 2021
5.2. ŘŠ zveřejní seznam přijatých žáků do oborů s talentovou zkouškou a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče
do 26.2. ŘŠ seznámí žáky 4.ročníků s PUP s úpravami podmínek a způsobu konání MZ
BŘEZEN 2021
1. – 7.3. po-pá jarní prázdniny
1.3. po poslední termín podání přihlášky do 1. ročníku oborů bez talentové zkoušky
NÚV zpřístupní zadání Jednotných závěrečných zkoušek
MŠMT škole zpřístupní pozvánky k písemné části MZ a následně je škola přes TU předá žákům
15.-19.3. po-pá klauzurní práce 4.ročníků výtvarných oborů
do 31.3. st žáci odevzdají ZŘŠ prostřednictvím vyučujícího ČJL vlastní seznam literárních děl pro MZ Jaro 2021
DUBEN 2021
1.4. čt velikonoční prázdniny
2.4. státní svátek – Velký pátek
5.4. po státní svátek – Velikonoční pondělí
7.4. st písemná MZ z ČJL
12.4. po praktické maturitní zkoušky oboru Aplikovaná chemie
14.4. st písemná MZ z ANJ
22.4. čt vyhlášení výsledků přijímacího řízení do učebních oborů
19.-23.4. po-pá písemné MZ z TZOP (podle oborů dle harmonogramu)
28.4. st poslední den výuky 4.ročníků
30.4. 4.ročníky – 1.hod.TH (předání vysvědčení, zhodnocení ŠR, info k maturitám), poslední zvonění
škola zveřejní konkrétní termíny konání ústní části maturitních zkoušek (Harmonogramy MZ)
KVĚTEN 2021
10.-14.5. po-pá volno žáků 4.ročníku k přípravě na maturitní zkoušky
17.-21.5. po-pá 1.týden ústních zkoušek společné a profilové části MZ Jaro 2021  – třídy ACE4 a GK4
1.ročníky všech maturitních oborů + učni: výuka
2. a 3. ročníky všech maturitních oborů: odborná praxe,
24.-28.5. po-pá 2.týden ústních zkoušek společné a profilové části MZ Jaro 2021 – třída OF4
1.ročníky všech maturitních oborů + 2.ročníky výtvarných oborů + učni: výuka
třída ACE2 + 3.ročníky všech maturitních oborů: odborná praxe
ČERVEN 2021
2.6. st 15:00 slavnostní předání maturitních vysvědčení
7.-11.6. po-pá klauzurní práce 1.-3.ročníků výtvarných oborů
třídy ACE1, ACE2 a ACE3: projektový týden (ekologové: výjezd)
22.6. út do 15:00 uzavření hodnocení za 2. pololetí
23.6. st poslední den výuky dle rozvrhu
25.6. poslední termín pro podání přihlášky k MZ Podzim 2021, odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro  MZ Podzim 2021
30.6. st 1.hod. TH – předání vysvědčení, zhodnocení školního roku
ČERVENEC 2021
1.-2.7. čt-pá hodnocení 2.pololetí v náhradním termínu
do 2.7. žáci potvrdí správnost výpisu z přihlášky k MZ Podzim 2019
5.7. po státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7. út státní svátek – Den upálení mistra Jana  Husa
SRPEN 2021
do 17.8. po CERMAT zveřejní jednotné zkušební schéma DT a PP pro MZ Podzim 2021, následně budou distribuovány žákům mailem pozvánky k písemné části MZ Podzim 2021
24.-30.8. út-po opravné zkoušky včetně klauzurních prací (dle harmonogramu), náhradní plenéry
škola zveřejní nabidku zkoušek pro MZ 2022 včetně maturitních témat