Plán akcí

KVĚTEN 2020
od 11.5. po ZZ, MZ 4.ročníky plus KS3: možnost přítomnosti ve škole pro přípravu na ZZ a MZ (keramici na dílnách, chemici v laboratořích, oděváři focení MPO na pannách, příprava ostatních dokumentů k tisku, KS3-konzultace k ZZ)
11.5. po MZ oděváři OF4: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO (p. Kubincová)
13.5. st 8:00-12:00 MZ ekologové ACE4: převzetí posudků vedoucího a oponenta  maturitní práce s obhajobou na sekretariátu školy
15.5. MZ oděváři OF4: odevzdání průvodní zprávy k MPO v papírové podobě a fotografií modelů elektronicky
do 18.5. po MZ Cermat sdělí škole jednotné zkušební schéma didaktických testů k MZ
22.5. MZ keramici GK4: odevzdání maturitní práce s obhajobou
25.5. po 1. a 2.roč. výtvarných oborů – oznámení tématu klauzurních prací žákům po Katedře (zahájení práce z domova)
29.5. 8:00-12:00 MZ keramici GK4: převzetí posudků vedoucího a oponenta  maturitní práce s obhajobou na sekretariátu školy
8:00-12:00 4.ročníky: převzetí ročníkových vysvědčení na sekretariátu školy
do 12:00 uzavření hodnocení KS3
do 31.5. ne MZ MŠMT zveřejní kritéria hodnocení společné části MZ
ČERVEN 2020
25.5. – 10.6. po-st klauzurní práce 1.-2.ročníků výtvarných oborů – domácí práce
1.6. po MZ didaktické testy MZ Jaro 2020 – matematika a anglický jazyk
2.6. út MZ didaktické testy MZ Jaro 2020 – český jazyk a literatura
1.-12.6. po-pá termíny pro hodnocení v náhradním termínu za 1.pololetí pro 1.-3.ročníky (bude upřesněno)
3.6. st 7:30 KS3: předání ročníkových vysvědčení – ve třídě před zahájením písemných závěrečných zkoušek
7:45 ZZ Písemné závěrečné zkoušky třídy KS3
4.6. čt 8:00 – 13:00 MZ ACE4 – chemici: praktická MZ
4.-8.6. čt-po 7:00 – 14:00 ZZ Praktické závěrečné zkoušky třídy KS3
8.6. po Jednotné přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky
15:00 ZZ Vyhlášení výsledků písemných a praktických závěrečných zkoušek (dokument s výsledky uložen v týmu třídy KS3 na MS Teams)
8.-9-6. po-út MZ CERMAT zpřístupní školám výsledky DT  jaro 2020
9.-11.6. út-čt od 7:45 MZ třída ACE4: ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro (po zkouškách: vyklidit šatny a vrátit čipy
10.6. st 8:00-12:00 1. roč. výtvar.oborů: odevzdání klauzurních prací na sekretaritáu školy nebo poštou
10.-11.6. st-čt OF3: klauzurní práce – ve škole
11.6. čt GK3: klauzurní práce – ve škole
8:00-12:00 2. roč. výtvar.oborů: odevzdání klauzurních prací na sekretaritáu školy nebo poštou
15.6. po od 7:45 ZZ třída KS3: ústní závěrečné zkoušky (po zkouškách vyklizení šaten a vrácení čipu)
do 15.6. po Cermat zpřístupní školám výsledky jednotných přijímacích zkoušek
15.-19.6. po-pá od 7:45 MZ třída OF4: ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro  2020  (po zkouškách: vyklidit šatny a vrátit čipy)
16.6. út škola zveřejní výsledky přijímacího řízení do oborů bez talentové zkoušky
škola vyhlásí další kolo přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou
19.6. do 12:00 uzavření hodnocení za 2.pololetí pro 1.-3.ročníky
22.-25.6. po-čt od 7:45 MZ třída GK4: ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro 2020  (po zkouškách: vyklidit šatny a vrátit čipy)
22.-26.6. po-pá 8:00 – 12:00 vyklizení šaten 1.-3.ročníky (dle harmonogramu stanoveného ZŘŠ)
23.6. út Náhradní termín Jednotných přijímacích zkoušek
Nejzašší termín odevzdání zápisových lístků do oborů bez talentové zkoušky
30.6. út od 8:00 1.-3.ročníky: předání vysvědčení ve třídě – u větších tříd na dvě skupiny  (harmonogram upřesní TU)
Zatím bez termínu (bude upřesněno):
MZ 4.ročníky: instalace maturitních prací (upřesní žákům vedoucí MPO)
ZZ KS3: možnost vyzvednutí výučních listů
MZ 4.ročníky: možnost vyzvednutí maturitního vysvědčení individuálně na sekretariátu školy
ČERVENEC 2020
6.7. po státní svátek – Den upálení mistra Jana  Husa
do 25.7. ne MZ poslední termín pro podání přihlášky k MZ Podzim 2020
MZ žáci odevzdají ZŘŠ vlastní seznam literárních děl pro MZ Podzim 2020
do 31.7. MZ škola předá údaje z přihlášek k MZ Podzim do IS Certis – poté do 5 dnů pošle žákům výpis z přihlášky a žák pak do 5 dnů potvrdí přijetí výpisu a jeho správnost