Otevíráme nový obor – DESIGN SKLA

fotka

Absolvent oboru Design skla:

  • ovládá základy výtvarné užité tvorby
  • samostatně vytvoří a následně představí svůj vlastní návrh tvaru nebo dekorace skleněného výrobku.
  • je schopen samostatně experimentovat při řešení jednotlivých úkolů
  • používá tradiční i nové technologické postupy, vhodné materiály i strojní zařízení
  • získal řemeslnou zručnost pro práci s jedním z nejzajímavějších materiálů
  • je schopen efektivně organizovat svou práci tak, aby jeho výsledný návrh byl technologicky realizovatelný i ekonomicky schopný zavedení do reálné výroby sklářského podniku.

Uplatní se jako:

  • designér i realizátor náročných skleněných výrobků ve výtvarných ateliérech a dílnách sklářských firem různé velikosti v oboru tvarování a broušení skla v kombinaci s různými rafinačními technikami (malování, rytí, pískování skla)
  • vedoucí dílny nebo úseku zahrnujícího danou oblast uměleckořemeslné a průmyslové výroby.

V rámci realizace praktického vyučování škola spolupracuje s partnerskou sklárnou Moser, a.s. Žáci oboru Design skla prochází všemi výrobními procesy sklárny i ateliéry vývojového Studia Moser. Úspěšní absolventi mají šanci pracovat pro tuto prestižní firmu nebo mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách různého uměleckého zaměření.

Studium je čtyřleté denní, ukončené maturitní zkouškou.