Zaměstnanci školy

Vedení školy

  _mg_5818

Ředitelka školy:

Ing.Bc. Markéta Šlechtová, MPA

marketa.slechtova@supskv.cz
739 322 443

Vyučované předměty:
Seminář z matematiky

  _mg_5787

Zástupkyně ředitelky:

Ing. Bc. Libuše Ladýřová

(Koordinátor ŠVP)

libuse.ladyrova@supskv.cz
776 030 097

Vyučované předměty:
Technologie
Dějiny oboru

Garant: Odborný výcvik oboru Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Ekonomicko – správní úsek

  L.Loulová

Ekonomka školy:

Lucie Loulová

lucie.loulova@supskv.cz
776 030 098

  IMG_4055_4055

Sekretariát:

Jana Bruderová

sekretariat@supskv.cz
739 505 675

  martina-nagyova

Sekretariát:

Martina Nagyová

martina.nagyova@supskv.cz
739 322 484

  img_4562

Hospodářka školy:

Jana Muchová, DiS.

jana.muchova@supskv.cz
777 850 084

  _mg_5809

Správce budov:

Petr Pačíska

budovy.spsk@volny.cz
739 322 397

Učitelé:

  _mg_9670

Mgr. Bárta Miloš

milos.barta@supskv.cz
731 434 741

Vyučované předměty:
Dějepis
Dějiny výtvarné kultury
Výtvarná příprava
Figurální kresba

  _mg_5831

 

 

Beneda Michal

michal.beneda@supskv.cz
731 427 143

Vyučované předměty:

Praktická cvičení v modelářství
Praktická cvičení ve vytváření
Odborné kreslení
Technologie
Technické kreslení

Třídní učitel třídy GK3

  Kubincova kopie

Beran František

tiskarna.bmt@volny.cz
602 414 816

Vyučované předměty:
Technologie

  _mg_9435

Mgr. Bernatová Drahomíra

drahomira.bernatova@supskv.cz
731 431 360

Vyučované předměty:
Navrhování
Praktická cvičení

Třídní učitelka třídy G4

  Bosman_D

Mgr. Bosman Dita

(Školní psycholog)

dita.bosman@supskv.cz
734 280 430

  bourova

Mgr. Bourová Jana

(Kariérní poradkyně školy)

jana.bourova@supskv.cz
731 424 957

Vyučované předměty:
Chemie
Analytická chemie
Chemická technologie
Chemická laboratorní cvičení
Fyzika

  _mg_9455

Mgr. Červenka Jiří

jiri.cervenka@supskv.cz
731 434 739

Vyučované předměty:
Praktická cvičení

  _mg_9528

Čmolík Vít

vit.cmolik@supskv.cz
731 544 659

Vyučované předměty:
Technologie
Keramické materiály

  _mg_9539

Mgr. Daněk Zdeněk

zdenek.danek@supskv.cz
731 434 738

Vyučované předměty:
Matematika
Fyzika

  _mg_9402

Bc. Ďurkovská Zdeňka

zdenka.durkovska@supskv.cz
731 434 737

Vyučované předměty:
Anglický jazyk
Seminář z anglického jazyka

  gareis

Garreis Lucie, DiS.

lucie.garreis@supskv.cz
731 431 087

Vyučované předměty:
Počítačová grafika
Navrhování
Písmo

  pavlina-gulevicova-2

Mgr. Gulevičová Pavlína

pavlina.gulevicova@supskv.cz
731 430 883

Vyučované předměty:
Anglický jazyk
Seminář z anglického jazyka
Geografie

Třídní učitelka třídy GK2

  alena-hajkova-2

Mgr. Hájková Alena

alena.hajkova@supskv.cz
731 424 985

Vyučované předměty:
Německý jazyk 2
Seminář z německého jazyka

Třídní učitelka třídy OF1

  2

Mgr. Herzogová Lenka

lenka.herzogova@supskv.cz
731 434 732

Vyučované předměty:
Výtvarná příprava
Navrhování

  _mg_5796

Ing. Hladíková Blanka

blanka.hladikova@supskv.cz
731 427 144

Vyučované předměty:
Informační a komunikační technologie
Chemie

  jiri-hubatka-1

Hubatka Jiří

jiri.hubatka@supskv.cz
731 434 709

Vyučované předměty:
Technologie
Praktická cvičení

  _mg_9614

MgA. Chalepa Viktor

viktor.chalepa@supskv.cz
731 434 592

Vyučované předměty:
Výtvarná příprava
Návrhové kreslení
Návrhové modelování
Návrhové dekorování
3D modelování
Speciální technologie modelářství
Přípravné kreslení
Figurální kresba

Třídní učitel třídy GK1

  _mg_9611

Ing. Chromec Jan

jan.chromec@supskv.cz
731 431 896

Vyučované předměty:
Stroje a zařízení
Technologie
Speciální technologie
Technické kreslení

  10665832_737632966302220_2654523925286454233_n

Mgr. Kábrt Jan

(Správce IT)

jan.kabrt@supskv.cz
728 532 947

Vyučované předměty:
Informační a komunikační technologie
Umělecká prezentace
Fotografický design
Počítačová grafika
Základy fotografování
Multimediální tvorba

Třídní učitel třídy OF2

  _mg_9401

Kalabisová Jitka

jitka.kalabisova@supskv.cz
731 431 387

Vyučované předměty:
Technologie

Keramické materiály
Technologie
Speciální technologie
Speciální technologie dekorování)
Praktická cvičení v dekorování)

  _mg_9639

Kanická Pavlína

pavlina.kanicka@supskv.cz
731 431 357

Vyučované předměty:
Technologie
Praktická cvičení
Modelování oděvů

  IMG_3310_3310

Mgr. Knesplová Petra

petra.knesplova@supskv.cz
731 431 131

Vyučované předměty:
Český jazyk
Český jazyk a literatura
Společenskovědní a ekonomický základ

  konopa

Konopa František

frantisek.konopa@supskv.cz
731 430 391

Vyučované předměty:
Praktická cvičení
Technologie

  _mg_9473

Ak.soch. Kožíšek Jiří

jiri.kozisek@supskv.cz
731 431 097

Vyučované předměty:
Přípravné kreslení
Přípravné modelování
Přípravné dekorování
Návrhové kreslení
Návrhové dekorování
Návrhové modelování
Písmo
Modelování

  _mg_9645

Mgr. Krejčová Andrea

(Metodik primární prevence)

andrea.krejcova@supskv.cz
731 431 162

Vyučované předměty:
Společenskovědní a ekonomický základ
Tělesná výchova

Třídní učitelka třídy ACE4

  Kubincova

Kubincová Vlasta

vlasta.kubincova@supskv.cz
739 505 674

Vyučované předměty:
Konstrukce oděvů
Modelování oděvů
Praktická cvičení
Technologie

  lipa

Ing. Lípa Martin

martin.lipa@supskv.cz
777 086 620

Vyučované předměty:
Biologie
Monitoring životního prostředí

  _l5a2303

Ing. Musilová Radka, Ph. D.

radka.musilova@supskv.cz
731 431 304

Vyučované předměty:
Biologie
Geografické informační systémy
Ochrana životního prostředí

  sarka-novotna-2

Ing. Novotná Šárka

sarka.novotna@supskv.cz
731 434 740

Vyučované předměty:
Společenskovědní a ekonomický základ

 

  _mg_9442

Pelc Ivan

ivan.pelc@supskv.cz
731 430 378

Vyučované předměty:
Praktická cvičení
Technologie
Počítačová grafika

  vaclav-pesta-2

Ing. Václav Pešta

vaclav.pesta@supskv.cz
731 430 881

Vyučované předměty:
Biologie
Ekologie
Speciální právo
Geologie a pedologie
Speciální botanika
Monitoring životního prostředí
Základy ekologie
Hydrologie a klimatologie
Chemie

  _mg_9678

Mgr. Poula Zdeněk

zdenek.poula@supskv.cz
731 423 001

Vyučované předměty:
Tělesná výchova
Ruský jazyk 2

  IMG_3340_3340

Bc. Pobříslo Karel

karel.pobrislo@supskv.cz
731 434 680

Vyučované předměty:
Technologie
Praktická cvičení
Teorie a vývoj fotografie
Fotografický design

  _l5a2385

Mgr. et Mgr. Pozdnyakowa Helen

helen.pozdnyakowa@supskv.cz
731 430 668

Vyučované předměty:
Anglický jazyk
Seminář z anglického jazyka

  _mg_9606

Špís Jiří

jiri.spis@supskv.cz
723 391 452

Vyučované předměty:
Praktická cvičení v modelářství
Praktická cvičení ve vytváření

  _mg_9390

Mgr. Štulířová Ivana

(Výchovná poradkyně školy)

ivana.stulirova@supskv.cz
731 423 680

Vyučované předměty:
Český jazyk a literatura
Německý jazyk

  alena-svejkova-3

Růžičková Alena

alena.ruzickova@supskv.cz
731 425 224

Vyučované předměty:
Oborný výcvik

Třídní učitelka třídy KS2

Garant: Odborný výcvik – oboru Výrobce a dekoratér keramiky

  _mg_9469

Mgr. Tamáš Martin

martin.tamas@supskv.cz
731 425 252

Vyučované předměty:
Anglický jazyk
Seminář z anglického jazyka
Tělesná výchova

Třídní učitel třídy ACE3

  IMG_3350_3350

Ing. Tintěrová Kateřina

katerina.tinterova@supskv.cz
731 430 611

Vyučované předměty:
Chemická laboratorní cvičení
Chemie
Matematika

Třídní učitelka třídy ACE2

  radka-vanurkova-3

Vaňourková Radka

radka.vanourkova@supskv.cz
731 430 892

Vyučované předměty:
Odborný výcvik

Třídní učitelka tříd KS1 a KS3

  IMG_3353_3353

Mgr. Vastlová Hana

(Správce školní knihovny)

hana.vastlova@supskv.cz
731 432 222

Vyučované předměty:
Český jazyk a literatura
Literární a estetická výchova

  marek-wohlrab-2

Mgr. Wohlrab Marek

marek.wohlrab@supskv.cz
731 425 752

Vyučované předměty:
Dějiny výtvarné kultury
Dějepis
Výtvarná příprava
Figurální kresba

Třídní učitel třídy OFK4

  _mg_9415

Mgr. Záborská Monika

monika.zaborska@supskv.cz
731 426 084

Vyučované předměty:
Anglický jazyk
Textilní materiály
Konstrukce oděvů
Seminář z anglického jazyka

Třídní učitelka třídy OF3

  foto do školy

Ing. Zagyi Hana

hana.zagyi@supskv.cz
731 427 140

Vyučované předměty:
Chemie
Analytická chemie
Chemické výpočty
Třídní učitelka třídy ACE1