Konzultační hodiny učitelů

U všech vyučujících vždy ve druhém týdnu v měsíci:

vyučující den čas patro / č.dveří
Mgr. Bárta Miloš úterý 11:35 – 12:20 2. patro vlevo / 10
Beneda Michal pátek 12,25 – 13,10 3.patro nástavba / 3
Beran František po předchozí domluvě
Mgr. Bernatová Drahomíra středa 09,40 – 10,40 2,patro vpravo / 21
Mgr. Bourová Jana čtvrtek 10:45 – 11:30 1.patro vpravo / 67
Mgr. Červenka Jiří pondělí 12,25 – 13,25 2.patro vpravo / 21
Čmolík Vít středa 14,30 – 15,00 přízemí vpravo / 111
Mgr. Daněk Zdeněk pondělí 13,15 – 14,15 1.patro vpravo / 67
Ďurkovská Zdeňka čtvrtek 12,10 – 13,10 mezipatro horní / 213
Mgr. Gulevičová Pavlína středa 14,00 – 15,00 mezipatro vlevo /202
Mgr. Hájková Alena čtvrtek 10,45 – 11,30 2.patro vpravo / 222
Mgr. Herzogová Lenka pondělí 13,15 – 14,00 2.patro vpravo / 221
Ing. Hladíková Blanka středa 11,35 – 12,20 mezipatro vlevo /202
Hubatka Jiří pátek 12,25 – 13,10 2.patro vpravo / 27
MgA. Chalepa Viktor pondělí 11,35 – 12,20 1.patro vlevo / 86
Ing. Chromec Jan pátek 10,45 – 11,30 2.patro vlevo / 15
Mgr. Kábrt Jan úterý 13,15 – 14,50 mezipatro / 204
Kalabisová Jitka úterý 17,00 – 18,00 přízemí vpravo / 110
Kanická Pavlína úterý 11,35 – 12,20 2.patro vpravo / 221
Mgr. Knesplová Petra středa 11,35 – 12,20 2.patro vpravo / 222
Ak.soch. Kožíšek Jiří čtvrtek 13.15 – 14,00 3.patro nástavba / 3
Ing. Kratochvílová Klára pondělí 9,40 – 10,25 2.patro vpravo / 26
Mgr. Krejčová Andrea úterý 13,15 – 14,00 1.patro vlevo / 89
Kubincová Vlasta středa 10,45 – 11,30 2.patro vpravo / 221
Ing.Bc. Ladýřová Libuše po předchozí telefonické domluvě
Mgr. Linhartová Lucie úterý 13,15 – 14,00 2.patro vpravo  / 34
Ing. Mašatová Ludmila po předchozí telefonické domluvě
Ing. Musilová Radka, Ph.D. středa 10,45 – 11,30 2.patro vpravo / 26
Ing. Novotná Šárka čtvrtek 10,45 – 11,30 1.patro vpravo / 74
Mgr. Pavelková Kateřina čtvrtek 11,35 – 12,20 2.patro vpravo / 221
Pelc Ivan úterý 13,15 – 14,00 2.patro vpravo / 34
Ing. Pešta Václav čtvrtek 12,00 – 13,00 2.patro vpravo / 26
Bc. Pobříslo Karel pátek 11,35 – 12,20 2.patro vpravo / 27
Mgr. Poula Zdeněk pátek 8,45 – 8,30 suterén u tělocvičny / 116
Mgr.et Mgr. Pozdnyakowa Helen středa 14,05 – 15,00 mezipatro horní / 213
Ing.Bc. Šlechtová Markéta, MPA po předchozí telefonické domluvě
Špís Jiří pátek 14,55 – 15,40 přízemí vpravo / 107
Mgr. Štulířová Ivana pondělí 12,25 – 14,00+VP 2.patro vpravo / 222
Švejková Alena pondělí 14,10 – 15,30 přízemí vpravo / 107
Mgr. Tamáš Martin středa 12,25 – 13,10 mezipatro horní / 213
Ing. Tintěrová Kateřina úterý 10,45 – 11,30 1.patro vpravo / 67
Vaňourková Radka pondělí 14,10 – 15,30 přízemí vpravo / 110
Mgr. Vastlová Hana čtvrtek 11,35 – 12,20 2.patro vpravo / 222
Mgr. Wohlrab Marek pondělí 11,35 – 12,20 2.patro vlevo / 12a
Mgr. Záborská Monika pondělí 11,35 – 12,20 2.patro vpravo / 221
Ing. Zagyi Hana středa 8,50 – 9,35 1.patro vpravo / 74