O Evropě rozhodnuto!

 

Dne 15. 11. 2018 se vybraní žáci třetích a čtvrtých ročníků Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, příspěvkové organizace, zúčastnili projektu Rozhoduj o Evropě: Staň se na den tvůrcem evropské politiky. Pořadatelem tohoto regionálního semináře zaměřeného na rozšiřování povědomí žáků středních škol o činnosti orgánů EU je společnost EUTIS, o.p.s. Účast na projektu byla dobrovolná, každý zájemce se zprvu musel rozhodnout, zda si bude chtít vyzkoušet roli europoslance či ministra jím vybrané země v Radě Evropské unie. Již vyplňování přihlašovacího formuláře bylo doprovázeno politickým osvícením – zjistili jsme kupříkladu, že ne všechny jinak sympatické země můžeme v Radě zastupovat, jelikož nejsou členy EU. Když jsme úspěšně zaujali křesla v jednotlivých institucích, bylo třeba vybrat agendu, již budeme na evropské půdě projednávat. Z hlasování vyšla vítězně směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí, což jistě potěšilo zúčastnivší se studenty oboru Ekologie a životní prostředí. Návrh této direktivy všichni obdrželi předem, bylo tedy možné a žádoucí si jej řádně prostudovat. Samotné jednání o směrnici pak bylo předmětem soutěže, přičemž kritériem výběru vítězů nebyla jejich úspěšnost v prosazování návrhů, ale sama aktivita při vyjednávání. Půdu simulované Rady paradoxně ovládly země Visegrádu zastupované žáky Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. „Umprumáci“ však zazářili v Parlamentu, kde prosadili hned několik úprav směrnice, jež prošly i konečným hlasováním obou orgánů. Akce se v Karlových Varech konala již podruhé a naši žáci v ní opět zaujali místo na pomyslných bednách, tentokrát sice ne na té nejvyšší, ale přesto se jedná o nesporný úspěch Čechů na půdě Evropského parlamentu.

Autor: Mgr. Petra Knesplová