Mladý Chemik 2018

chemie 3

Již po šesté se na naší škole uskutečnila soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary je koordinátorem této celostátní soutěže, která se snaží zvýšit zájem o technické obory. Mladý chemik je vybírán mezi žáky a žákyněmi 8. a 9. tříd Karlovarského a Plzeňského kraje ve třech kolech.

První kolo je školní, druhé kolo probíhá formou teoretického testu pro vítěze ze základních škol. Třetí kolo je praktické a prověřuje znalosti třiceti nejlepších chemiků, kteří se sešli 8. a 9. ledna v naší laboratoři.  Z těchto žáků byl nejlepší Rudolf Kvasňovský ze ZŠ Sokolov, Švabinského, druhé a třetí místo obsadili se shodným počtem bodů Jana Koláčková ze ZŠ Klatovy, Plánická ulice a Martin Jelínek ze 6. ZŠ Cheb.

Chemici, kteří se umístili na prvních třech místech, se  12. června zúčastní celostátního finále, které se koná na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.