Maturitní zkoušky 2019/2020

Termíny maturitních zkoušek:

KVĚTEN 2020    
od 11.5. po   4.ročníky: možnost přítomnosti ve škole pro přípravu na ZZ a MZ (keramici na dílnách, chemici v laboratořích, oděváři focení MPO na pannách, příprava ostatních dokumentů k tisku, KS3-konzultace k ZZ)
11.5. po   oděváři OF4: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO (p. Kubincová)
13.5. st 8:00-12:00 ekologové ACE4: převzetí posudků vedoucího a oponenta  maturitní práce s obhajobou na sekretariátu školy
15.5.   oděváři OF4: odevzdání průvodní zprávy k MPO v papírové podobě a fotografií modelů elektronicky
do 18.5. po   Cermat sdělí škole jednotné zkušební schéma didaktických testů k MZ
22.5.   keramici GK4: odevzdání maturitní práce s obhajobou
29.5. 8:00-12:00 keramici GK4: převzetí posudků vedoucího a oponenta  maturitní práce s obhajobou na sekretariátu školy
do 31.5. ne   MŠMT zveřejní kritéria hodnocení společné části MZ
       
ČERVEN 2020    
1.6. po   didaktické testy MZ Jaro 2020 – matematika a anglický jazyk
2.6. út   didaktické testy MZ Jaro 2020 – český jazyk a literatura
4.6. čt 8:00 – 13:00 ACE4 – chemici: praktická MZ 
8.-9-6. po-út   CERMAT zpřístupní školám výsledky DT  jaro 2020
9.-11.6. út-čt od 7:45 ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro  – třída ACE4 (po zkouškách: vyklidit šatny a vrátit čipy
15.-19.6. po-pá od 7:45 ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro  2020 – třída OF4 (po zkouškách: vyklidit šatny a vrátit čipy)
22.-25.6. po-čt od 7:45 ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro 2020 – třída GK4  (po zkouškách: vyklidit šatny a vrátit čipy)
       
Zatím bez termínu:    
      4.ročníky: instalace maturitních prací (upřesní žákům vedoucí MPO)
      4.ročníky: možnost vyzvednutí maturitního vysvědčení individuálně na sekretariátu školy
       
ČERVENEC 2020    
do 25.7. ne   poslední termín pro podání přihlášky k MZ Podzim 2020
žáci odevzdají ZŘŠ vlastní seznam literárních děl pro MZ Podzim 2020
do 31.7.   škola předá údaje z přihlášek k MZ Podzim do IS Certis – poté do 5 dnů pošle žákům výpis z přihlášky a žák pak do 5 dnů potvrdí přijetí výpisu a jeho správnost
Cermat jmenuje ŠMK pro MZ Podzim 2020

 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky:

způsob hodnoceni profil.cast MZ

 

Český jazyk a literatura:

Školní seznam literárních děl_MZ 2020
Čtenářský deník a osnova zkoušení
Seznam četby k maturitě – odevzdává žák

 

Přehled profilových maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020:

Rozpis předmětů_MZ 2020

 

Maturitní témata:

MT_ANJ_2020
MT_BIO_2020
MT_DVK_2020
MT_CHE_2020
MT_MAT_2020
MT_O a SPV Z_2020
MT_PRV Z_2020
MT_TEC_keramika_2020
MT_TZOP_ekologie_2020
MT_TZOP_fotografie_2020
MT_TZOP_grafika_2020
MT_TZOP_chemie_2020
MT_TZOP_oděvy_2020

Pro opravné maturitní zkoušky z MZ 2019:

MT_DVK_2018_2019

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂