Maturitní zkoušky 2018/2019

IMG_1369

 Termíny písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura – písemná práce 10.4.2019 od 12:30
Anglický jazyk – písemná práce 11.4.2019 od 8:00
Matematika – didaktický test 2.5.2019 od 8:00
Anglický jazyk – didaktický test 2.5.2019 od 13:00
Český jazyk a literatura – didaktický test 3.5.2019 od 8:00

Po 1.březnu obdrží žáci pozvánku k písemným maturitním zkouškám se všemi informacemi.

Termíny ústních maturitních zkoušek:

Třída OF4:  20. – 22. 5. 2019

Třída ACE4: 23. – 27. 5. 2019

Třída GK4 (plus zájemci přihlášení k opravné MZ): 28. – 31. 5. 2019

Kritéria hodnocení společné části MZ pro maturitní zkoušky 2019:

Kriteria hodnoceni spolecne casti MZ_2019
Kriteria hodnoceni spolecne casti MZ_2019_prilohy

 Způsob hodnocení profilové části MZ pro maturitní zkoušky 2019:

způsob hodnoceni profil

 

Přehled zkoušek profilové části MZ pro maturitní zkoušky 2019:

Rozpis předmětů_MZ 2019

Maturitní témata:

MT_ANJ_2018_2019
MT_BIO_2018_2019
MT_DVK_2018_2019
MT_CHE_chemie_2018_2019
MT_MAT_2018_2019
MT_O a SPV Z_2018_2019
MT_PRV Z_2018_2019
MT_TEC_keramika_2018_2019
MT_TZOP_ekologie_2018_2019
MT_TZOP_fotografie_2018_2019
MT_TZOP_grafika_2018_2019
MT_TZOP_chemie_2018_2019
MT_TZOP_oděvy_2018_2019

Český jazyk a literatura:

Čtenářský deník a osnova zkoušení
Seznam četby k maturitě – vzor
Skolni seznam literarnich del_MZ 2018

 

Termínovník:

LISTOPAD 2018
do 16.11. žáci 4.ročníků obdrží od TU předvyplněné přihlášky
PROSINEC 2018
3.12. poslední termín pro podání přihlášky k MZ Jaro 2019, následně žáci obdrží Výpis z přihlášky.
7.12. oděváři OF4: výběr kombinace modelů a názvu modelu, zahájení praktické části maturitní práce s obhajobou
nejpozději do 19.12. žáci potvrdí správnost výpisu z přihlášky k MZ Jaro 2019
LEDEN 2019
od 2.1. termín pro registraci žáků na Výsledkovém portálu žáka prostřednictvím portálu https://vpz.cermat.cz (kódem uvedeným ve Výpisu z přihlášky)
2.-15.1. termín pro podání přihlášky ke zkoušce Matematika+ prostřednictvím portálu https://vpz.cermat.cz
do 15.1. MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma pro DT a PP k MZ Jaro 2018
ÚNOR 2019
do 28.2. škola seznámí žáky s PUP s úpravami podmínek a způsobu konání MZ
BŘEZEN 2019
do 20.3. škola určí konkrétní termíny konání ústní části MZ jaro 2019
do 29.3. předsedové předmětových komisí zpřístupní témata praktických maturitních zkoušek žákům (obory grafika a fotografie)
škola seznámí žáky 4.ročníku s podmínkami konání maturitních zkoušek
žáci odevzdají ZŘŠ vlastní seznam literárních děl pro MZ Jaro 2019
žáci mají možnost podat žádost o nahrazení zkoušky z CIJ
DUBEN 2019
1.4. zahájení praktických maturitních zkoušek Jaro 2019 (obory grafika a fotografie) – podpis zadání žáky
2.4. ekologové ACE4: odevzdání MPO
10.-11.4. písemné práce společné části MZ Jaro 2019 (10.4. ČJL, 11.4. CIJ)
12.4. oděváři OF4: odevzdání maturitních prací s obhajobou
16.4. praktické maturitní zkoušky oboru Aplikovaná chemie
25.4. keramici GK4: odevzdání MPO
26.4. oděváři OF4: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO žáky
do 30.4. škola zveřejní harmonogramy ústních maturitních zkoušek (žáci mailem obdrží své kódy)
KVĚTEN 2019
2.- 3.5. DT společné části MZ Jaro 2019
3.5. keramici GK4: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO žáky
6.5. výběrová zkouška Matematika+ na spádové škole
do 6.5. ekologové ACE4: převzetí posudků vedoucího a oponenta MPO žáky
13.-17.5. volno žáků 4.ročníku k přípravě na maturitní zkoušky
do 15.5. CERMAT zpřístupní školám výpis výsledků DT  k MZ Jaro 2019
17.5. keramici GK4: instalace maturitních prací
nejpozději 1 prac.den před konáním ÚZ konkrétního žáka CERMAT zpřístupní školám výsledky PP  Jaro 2019
20.5. CERMAT zpřístupní škole výsledků výběrové zkoušky Matematika+
20.-31.5. ústní zkoušky společné a profilové části MZ Jaro 2019
do 2 pracovních dnů od shromáždění výsledků za třídu zpřístupní CERMAT škole maturitní vysvědčení žákům
ČERVEN 2019
5.6. 15:00 – slavnostní předání maturitních vysvědčení
25.6. poslední termín pro podání přihlášky k MZ Podzim 2019
28.6. jmenuje místopředsedy a ostatní členy maturitních komisí pro MZ podzim 2019
žáci obdrží výpis z přihlášky k MZ Podzim 2019
žáci odevzdají ZŘŠ vlastní seznam literárních děl pro MZ Podzim 2019, mají možnost o podání žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka
ČERVENEC 2019
do 5.7. žáci potvrdí správnost výpisu z přihlášky k MZ Podzim 2019
SRPEN 2019
do 15.8. MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma DT a PP pro MZ Podzim 2019
následně po zpřístupnění od Cermat škola zašle žákům pozvánky k písemné části MZ podzim 2019
do 25.8. určí škola konkrétní termíny ústních zkoušek MZ Podzim 2019
ZÁŘÍ 2019
1.-20.9. Termín pro konání ústních zkoušek společné a profilové části MZ  podzim2019 – bude upřesněno
2.-10.9. DT a PP společné části MZ podzim 2019
max. do 20.9. zpřístupní škole protokol o výsledcích PP žáků
do 10.9. zpřístupní škole výpis výsledků DT k MZ Podzim 2019
do 11.9. zpřístupní žákům výsledky DT
do 2 prac.dnů od shromáždění výsledků žáka zpřístupní řediteli školy protokol o výsledcích společné části MZ Podzim 2019 a maturitní vysvědčení