MATURITNÍ ZKOUŠKY 2017/2018

IMG_1719

HARMONOGRAMY ÚSTNÍCH MZ 2018:

harmonogram UMZ_ACE4

harmonogram UMZ_G4

harmonogram UMZ_OFK4

 

Kritéria hodnocení společné části MZ 2018:

kriteria hodnoceni spolecne casti MZ

kriteria hodnoceni spolecne casti MZ_prilohy

 

Způsob hodnocení profilové části MZ 2018:

způsob hodnoceni_profilova cast MZ 2018

 

Termíny písemných maturitních zkoušek:

11. dubna 2018 Český jazyk a literatura – písemná práce od 12:00 hodin
2. května 2018 Matematika – didaktický test: od 8:00 hodin
Anglický jazyk – písemná práce od 12:15 hodin
3. května 2018 Český jazyk a literatura – didaktický test: od 8:00 hodin
Německý jazyk – písemná práce od 11:00 hodin
4. května 2018 Anglický jazyk – didaktický test: od 8:00 hodin
Německý jazyk – didaktický test: od 12:15 hodin

Uvedený čas je čas zahájení administrace zkoušky v učebně – žáci již musí být připraveni na svých místech. Pokud se dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit.

 

Termíny ústních maturitních zkoušek:

16. – 17. května 2018 Ústní maturitní zkoušky třídy ACE4
21. – 25. května 2018 Ústní maturitní zkoušky třídy G4
28. května – 1. června 2018 Ústní maturitní zkoušky třídy OFK4

Přesnější harmonogramy budou uvedeny zde nejpozději 30. 4. 2018.

 

 

Přehled zkoušek profilové části MZ:

Rozpis predmetu_MZ 2018

Maturitní témata:

MT_TZOP_odevy_2017_2018
MT_TZOP_chemie_2017_2018
MT_TZOP_grafika_2017_2018
MT_TZOP_fotografie_2017_2018
MT_TZOP_ekologie_2017_2018
MT_TEC_keramika_2017_2018
MT_PRV_2017_2018
MT_O a SV Z_2017_2018
MT_MAT_2017_2018
MT_CHE_2017_2018
MT_DVK_2017_2018
MT_BIO_2017_2018
MT_PRZ_fotografie
MT_PRZ_grafika
MT_PRZ_chemie

Český jazyk a literatura:

Čtenářský deník a osnova zkoušení
Seznam četby k maturitě – vzor
Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky ve šk. r. 2017 2018