Kurz šití

Ve školním roce 2017/2018 se v naší škole dvakrát konal kurz šití, který byl příjemným setkáváním nejen začátečnic, ale i pokročilých švadlenek.

Kurz byl rozložen do deseti lekcí – vždy po 2,5 hodinách. Začínaly jsme základními vzorníky a končily jsme tím, že si každá účastnice ušila oděv podle svého výběru. Výuku jsem chtěla pojmout netradičně, ne jako klasickou školní hodinu, a proto jsem kurz připravila spíše jako projektovou výuku, kde jsme výběr modelu, jeho šití, zkoušení apod. společně konzultovaly, radily se a vzájemně povzbuzovaly. Díky tomu probíhaly hodiny v příjemné atmosféře.

V naší velmi dobře vybavené krejčovské dílně jsme se postupně učily vykreslit střih z časopisu podle dané velikosti, přípravu modelu na první zkoušku, na kterou byl kladen velký důraz, až po zdárné dokončení modelu.

Věřím, že čas strávený na našich kurzech byl pro všechny jeho aktérky příjemný a že nabyté vědomosti a zkušenosti z něj budou ještě dále prohlubovat.

Naše škola bude v takovýchto setkáváních pokračovat i v příštím školním roce, a proto bych vás na ně ráda pozvala.