Interaktivní projekt „Hrou proti AIDS“

Dne 4. 10. 2019 se žáci 1. ročníků (včetně třídy KS1) zúčastnili interaktivního projektu „Hrou proti AIDS“.

„Hrou proti AIDS“ je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je dát mládeži možnost netradičním způsobem, tj. hrou, si osvojit základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcí, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Tento projekt je primárně určen pro žáky středních škol a učilišť.

„Hrou proti AIDS“ byl připraven ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje, projektem nás provázeli žáci Střední zdravotnické školy Karlovy Vary.

Žáci tříd ACE1, KS1, GF1 a OKS1 si na pěti stanovištích osvojili spoustu informací o nemoci HIV/AIDS, ostatních pohlavně přenosných nemocech, o možnosti ochrany před pohlavně přenosnými infekcemi i nechtěným těhotenstvím.

Program byl pro žáky uspořádán zdarma.

Zpracovala: Mgr. Andrea Krejčová