Hrou proti AIDS

stop.aids_

Dne 9. 10. 2018 se žáci 1. ročníků (ACE1, GK1, OF1) zúčastnili projektu „Hrou proti AIDS“. I tento školní rok Krajská hygienická stanice v Karlových Varech připravila pro všechny, kteří přemýšlí nad zdravotním stylem, interaktivní hru zaměřenou na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí (včetně HIV). Naše žáky touto akcí provázeli studenti Střední zdravotnické školy Karlovy Vary. Na pěti stanovištích žáci načerpali informace o problematice HIV a onemocnění AIDS či o dalších sexuálně přenosných chorobách. Akce byla pro žáky uspořádána zdarma, navíc získali mnoho studijního materiálu.