Festival Jeden svět

Dne 27. 3. 2019 se v prostorách kina Drahomíra uskutečnila projekce filmu „Reds, do toho!“. Tento film byl promítán v rámci festivalu. Jeden svět, zúčastnili se ho žáci 2. a 3. ročníků.  Jedná se o výchovně vzdělávací akci dokumentárních filmů o lidských právech. Letos proběhl již 21. ročník tohoto největšího lidsko-právního festivalu dokumentárních filmů na světě. Koná se nejen v Praze, ale i v dalších 35 městech po celé republice. Školní projekce jsou spojené s diskuzemi. Tématem filmu „Reds, do toho!“ bylo sexuální násilí a sociální sítě, průřezovými tématy pak osobnostní, sociální výchova a mediální vzdělávání.

Film trval 57 min, následně proběhla diskuze se  žáky a pohovor s psychologem na téma sexuálního násilí na sociálních sítích. Byl natočen podle skutečné události v městečku  Steubenville v Ohiu v roce 2012. Toto městečko  se ocitlo v centru pozornosti celé Ameriky, když členové místního opěvovaného týmu amerického fotbalu sexuálně zneužili nezletilou dívku. Událost vyšla najevo díky tomu, že se pachatelé se svým činem pochlubili na sociálních sítích. Dokument odkrývá zločin vrstvu po vrstvě a neodhaluje pouze spoluvinu trenérů, učitelů a rodičů, ale i to, jakou roli hrají v podobných případech sociální sítě.

Mgr. Andrea Krejčová