Expedice Blatenský vrch

Výstřižek2Ve dnech 24. – 26. 6. 2019 se 11 žáků třídy ACE1 zúčastnilo přírodovědné expedice s názvem Blatenský vrch. Základnou se nám stala ochranářská terénní stanice na Blatenském vrchu přímo pod rozhlednou, bez vymožeností dnešní civilizace. Pobyt bez tekoucí vody a pouze se suchým WC celý kolektiv významně stmelil. Týmové spolupráci přispělo vynesení veškerého proviantu na stanici, příprava táboráku a v závěru akce pak společný úklid celé chaty. Nechybělo ani koupání v černém rašelinném rybníku plném čolků a pulců. Všichni akci úspěšně zvládli a odvezli jsme si nezapomenutelné zážitky.

V rámci odborného programu jsme zafárali do štoly Kryštof, kde jsme absolvovali jedinečnou prohlídku a dozvěděli se mnoho nových informací o nerostném bohatství Krušných hor a historii zdejší těžby. Tato bývalá štola je zároveň významným zimovištěm netopýrů, a vstup do podzemí je tak možný pouze v letní sezóně.

Ing. Radka Musilová, Ph.D.