Exkurze chemiků v Unipetrolu

chemie

 

Unipetrol Litvínov je petrochemický a rafinérský výrobní podnik, ve kterém se zpracovává ropa a vyrábí se z ní např. pohonné hmoty, maziva, oleje a monomery pro polymerace (výrobu plastů).

Žáci 2. až 4. ročníků aplikované chemie zde strávili aktivní dopoledne. Nejprve navštívíli výukové pracoviště Vysoké školy chemicko-technologické a získali podrobné informace o možnostech studia přímo v areálu Unipetrolu, poté si prohlédli moderně zařízené laboratoře, kde se připravují katalyzátory pro polymerace. Někteří z nich si vyzkoušeli pokus adsorpce na aktivním uhlí. Z laboratoří se žáci přesunuli do výrobního areálu tzv. Chemparku, kde viděli soustavu technologických zařízení např. odsiřovací, zde silně ucítili sulfan, ze kterého se Clausovým způsobem vyrábí čistá síra. Náš průvodce velmi ochotně zodpovídal zvídavé dotazy našich žáků, především o výbuších a katastrofách, které se zde udály. V úplném závěru žáci nahlédli na tzv. Velín, odkud se celá výroba řídí a kontroluje. Za přínos žáci považovali propojení teoretických znalostí se světem praktické výroby. 

Děkujeme zaměstnancům Unipetrolu za příjemně a především přínosně strávené dopoledne a těšíme se na další spolupráci.