Erasmus+ na Keramce aneb nejen žáci se učí

Již tradiční ikonou regionu, ale i moderní a progresivní školou – tak se prezentovala Uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary na Dni otevřených dveří 24. 10. 2019.  Sledujeme trendy v umění, řemeslech i ve vědě a jezdíme se učit a vyměňovat zkušenosti s partnerskými organizacemi v Evropě.

Erasmus+ je program, který financuje evropské projekty vzdělávání žáků i učitelů. Projektem „Učíme se v Evropě, držíme krok, pro úspěšnou budoucnost“, jsme završili již 3. etapu vzdělávání zaměstnanců ve školství. Cílem byla příprava a motivace kolegů z pedagogického sboru a vedení pro navazující podporu žáků všech studijních i učňovských oborů, které „Keramka“ nabízí. Kromě sklářů jsou to zejména úspěšné projekty v Evropě pro keramiky, oděvní design, fotografii a média, grafický design, ale i pokračující evergreen, kdy škola koordinuje 5 zemí (+ další zájemci) pro ekology a chemiky.

Cílem bylo prohloubení jazykových, didaktických a odborných znalostí vyučujících všeobecných a odborných předmětů, s perspektivou rozšíření výuky o terminologii v angličtině u odborných předmětů a možností rozšiřujícího studia, včetně zaměření na současné metody a jejich přenos do praxe.Výstupem z jazykových či metodických kurzů a seminářů pro učitele bylo i navázání kontaktů s potenciálními partnery, jak pro tzv. „stínování“ učitelů, kdy sledují způsob výuky, diskutují o fungování školského systému, následně je analyzují, přebírají vhodné postupy a metody pro inovace ve vlastní škole. Úspěchem je pak nalezení nového partnera pro projekty studentů nebo dlouhodobější stáže.

Zpracovala: Mgr. Pavlína Gulevičová